'Twijfels over verhuizing mariniers? Helemaal niet, die verhuizing gaat gewoon door'

Mariniers oefenen in Brouwershaven
Mariniers oefenen in Brouwershaven © Abra van Vossen
Wel schrijft de staatssecretaris in die brief aan de Tweede Kamer dat de grote uitstroom bij het Korps Mariniers haar zorgen baart en dat is volgens Vader niet meer dan logisch. "Ik snap dat Defensie zich zorgen maakt over de bezetting. Ik begrijp dat daar zorgen over zijn, maar als je naar deze uitstroomcijfers kijkt dan zie je dat het echt niet alleen te maken heeft met de verhuizing."

Andere redenen

In die brief staat onder meer dat dit jaar tot nu 157 mariniers het korps hebben verlaten, dat aantal is nu al hoger dan in heel 2017. Als reden voor hun vertrek noemen de mariniers zelf in sommige gevallen de verhuizing naar Vlissingen, maar ze noemen ook verschillende andere redenen om het korps te verlaten, zoals een veranderende thuissituatie, de toekomstmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden.
De brief heeft voor veel ophef gezorgd, zo heeft de PVV-fractie in de Tweede Kamer al aanvullende vragen gesteld. De partij wil weten wat Defensie gaat doen als er nog meer mariniers opstappen.

Verhuizing niet op losse schroeven

Toch is die brief voor Vader nog geen reden om aan te nemen dat de verhuizing op losse schroeven staat, zoals bijvoorbeeld de Telegraaf kopte. Die krant zette boven het artikel over de brief van de staatssecretaris de kop: Verhuizing marinierskazerne onzeker.
Dat soort koppen geven volgens Vader een vertekend beeld. "Ik lees in die brief dat de voorbereiding gewoon doorgaat en ik maak me dus geen zorgen over eventuele twijfels bij Defensie." Die brief is dus voor Vader geen teken dat de verhuizing wordt afgeblazen. "In de brief staat letterlijk: de aanbesteding wordt voorgezet conform de afspraken in 2012."
Wethouder Vader over brief staatssecretaris en uitstroom mariniers
Wel heeft de sanering van het terrein wat vertraging opgelopen, omdat de staatssecretaris eerst de vragen wilde beantwoorden van de Tweede Kamer. "Ze zei in juni dat de gunning voor de sanering waarschijnlijk in oktober kan worden verleend. De vragen heeft ze nu beantwoord, dus is er nu ruimte voor een eventueel debat in de Kamer en daarna kan de gunning verleend worden, dus lijkt het erop dat het inderdaad oktober wordt."

Grond ernstig vervuild

Vervolgens kan er een begin gemaakt worden met de sanering van drie van de zeventig hectare grond die klaargemaakt wordt voor de aanleg van de kazerne. Die grond bleek bij bodemonderzoek ernstig vervuild te zijn.
Dan volgt in juni 2019 de gunning voor de daadwerkelijke bouw van de kazerne. Dat is het moment waarop er officieel een knoop wordt doorgehakt, het zogenoemde point of no return. Na het verlenen van die gunning kan defensie niet meer terug en is de bouw van de nieuwe kazerne definitief.

Gepasseerd station

Maar voor Vader is dat point of no return al lang een gepasseerd station. "Het besluit is in 2012 genomen. Er zijn afspraken over gemaakt en ik ga ervan uit dat die worden nagekomen."

Lees ook: