Negen partijen doen mee aan verkiezingen waterschap

OOST-SOUBURG - VVD, SGP, Partij voor Zeeland, Algemene Waterschapspartij Zeeland, PvdA, ChristenUnie, CDA, Water Natuurlijk en Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen hebben zich laten registreren om de stembusstrijd aan te gaan.
21 zetels Het gaat in november om de verdeling van in totaal 21 zetels in het bestuur van het waterschap waarin Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen samengaan. De overige zetels worden verdeeld door de Kamer van Koophandel (4 zetels), de ZLTO (4 zetels) en het Bosschap (1 zetel).
opsturen Voor het waterschap zijn alle inwoners van Zeeland boven de 18 jaar stemgerechtigd. Iedereen ontvangt op 11 of 12 november een stembiljet, een blauwe envelop, een retourenvelop en een handleiding thuis. Tot 20 november kan het stembiljet worden oopgestuurd.
uitslag De uitslag wordt op 25 november bekendgemaakt.