'Kleine kans dat Rijk helpt met kerncentrale'

'Kleine kans dat Rijk helpt met kerncentrale'
'Kleine kans dat Rijk helpt met kerncentrale' © EPZ
'Kleine kans dat Rijk helpt met kerncentrale'
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat houdt nog hoop dat het wél lukt. "We nemen vandaag twee hele grote uitdagingen door met de Kamerleden. Het Rijk, North Seaport en de provincie werken al samen om de sanering van het terrein van het voormalige Thermphos te betalen. De samenwerking rondom Thermhos doorvertalen naar de kerncentrale zou mooi zijn."
Collega-gedeputeerde Carla Schönknecht sluit zich daarbij aan. "We willen de kerncentrale graag uit de commerciële activiteiten van de PZEM halen. Dan maken we hem stand-alone en dan kijken we wie de verantwoordelijkheid krijgt." Ze zegt verder dat de kerncentrale een nationale verantwoordelijkheid is en dat het Rijk daar dus ook bij hoort te helpen.

Kamerleden zijn verdeeld

Met veertien Kamerleden was er een behoorlijke delegatie naar Zeeland gekomen. Onder hen ook twee Zeeuwen: Tobias van Gent (VVD) en Joba van den Berg (CDA). Tobias van Gent zegt dat er wel over eventuele rijkshulp voor de kerncentrale wordt gesproken. "Je kunt misschien wel zeggen, die kerncentrale is te groot om het alleen maar in Zeeland op te lossen", licht Van Gent toe.
Ton van der Lee van GroenLinks haalt de Zeeuwse hoop nuchter onderuit: "Het gaat veel geld kosten om hem straks te ontmantelen." Hij acht de kans niet groot dat het Rijk mee gaat helpen de kosten te dragen. "Het Rijk zal niet snel over de brug komen." Tijdig en vroeg beginnen met de ontmanteling is daarom het devies volgens Van der Lee.

Lees ook: