Prinsjesdag: vooral goed nieuws voor ouderen en Zeeuwse boeren

Prinsjesdag: vooral goed nieuws voor ouderen en Zeeuwse boeren
Prinsjesdag: vooral goed nieuws voor ouderen en Zeeuwse boeren
Troonrede: extra geld voor ouderenzorg
Het kabinet trok vorig jaar al extra geld uit voor de ouderenzorg in 2018, en doet dat in deze Troonrede opnieuw voor het komende begrotingsjaar 2019. Ouderen moeten volgens het kabinet kunnen 'vertrouwen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis'. In de Troonrede kondigde de koning aan dat het extra bedrag voor de ouderenzorg in deze kabinetsperiode oploopt naar ongeveer 3 miljard euro per jaar.

Boerenbedrijf

Heel concreet is ook de toezegging dat de overheid jonge boeren wil helpen. "Het kabinet komt met gerichte maatregelen om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden. Daarnaast komt er een fonds voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen", aldus koning Willem-Alexander.
Troonrede: fonds voor jonge boeren
De afgelopen jaren heeft de Rijksoverheid een aantal belangrijke taken overgedragen aan lagere overheden, zoals de provincie en - met name - de gemeenten. Het ging dan bijvoorbeeld om de uitvoering van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de verdeling van zorggelden; omdat ze veel dichter bij de inwoners staan, zouden ze beter kunnen inschatten wie welke zorg nodig heeft.

Bezuiniging

Die overheveling is ook gepaard gegaan met een bezuiniging, wat voor veel strubbelingen heeft gezorgd. Maar het kabinet belooft nu meer geld voor het provincie- en het gemeentefonds, zodat de gemeenten hun nieuwe taken goed kunnen uitvoeren.
Troonrede: meer geld voor provincies en gemeenten
"De energietransitie, de veiligheid op straat, de zorg voor een vitaal en leefbaar platteland, maar ook de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling het vraagt allemaal om bestuurlijke samenwerking. De rol van de mede-overheden wordt groter en belangrijker. De groei van het gemeente- en provinciefonds helpt hen alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren", waren de woorden van de koning namens het kabinet.

Vmbo-scholen

Daarnaast waren er nog enkele punten die voor Zeeland van belang zijn. Om beter te kunnen voldoen aan de grote vraag naar technisch personeel krijgen vmbo-scholen met een technisch profiel extra geld. Dat is gunstig voor Zeeland: bedrijven in Zeeland hebben al de noodklok geluid over het grote gebrek aan technisch personeel, onder meer in Vlissingen-Oost en de Kanaalzone.
Ook komt er in deze kabinetsperiode 325 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed. Daarnaast stijgt het budget voor cultuur met een bedrag dat oploopt naar 80 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Het Zeeuwse provinciebestuur heeft er bij de Raad voor de Cultuur op aangedrongen om de cultuurgelden niet alleen in de Randstad, maar vooral ook in de regio te besteden.

Cultureel erfgoed

Volgens gedeputeerde Carla Schönknecht kan Zeeland het extra geld goed gebruiken, bijvoorbeeld voor cultureel erfgoed. "Kijk maar eens naar wat wij in Zeeland hebben aan oude gebouwen. Daar is altijd heel veel aan te doen en dat zijn dure investeringen. Pak daarbij de energieopgave die je vaak bij oude gebouwen ziet, dan is het wel lekker dat daar extra geld voor binnenkomt." Ook klimaat- en energietransitie en infrastructuur staan op haar wensenlijstje.
Reactie van gedeputeerde Carla Schönknecht op de troonrede

Lees ook: