Zeeland produceert meeste afval

OOST-SOUBURG - Landelijk is er sprake van een daling van de afvalproductie ten opzichte van tien jaar geleden. In Zeeland is de productie nagenoeg gelijk gebleven.

Zeeland produceert al sinds 1997 het meeste afval. In 2007 zat de productie van huisvuil, restafval, grofvuil, papier- en GFT-afval van Zeeuwse huishoudens op haar hoogtepunt. Toen werd er 753 kilo per inwoner geproduceerd.

Afvalsysteem

Een woordvoerster van de gemeente Vlissingen zegt dat de hoge afvalproductie in Zeeland kan liggen aan een systeem dat de provincie gebruikt. "In heel Zeeland is gekozen voor één systeem van afvalinzameling én verwijdering." Zeeuwen hoeven ook niet per hoeveelheid afval te betalen, maar betalen een algemene heffing. Zo wil de provincie voorkomen dat mensen afval gaan dumpen. "Hierdoor zijn er vermoedelijk weinig redenen voor mensen om hun afval niet op een nette manier aan te bieden", aldus de voorlichtster van de gemeente Vlissingen.

Toerisme

Volgens een voorlichtster van de gemeente Goes speelt ook het toerisme een rol. "We hebben in Zeeland heel veel toeristen en relatief weinig inwoners."

De cijfers van alle provincies zijn hier te bekijken.