Tekort aan arbeidskrachten wordt nu echt nijpend

Tekort aan arbeidskrachten wordt nu echt nijpend
Tekort aan arbeidskrachten wordt nu echt nijpend © OZ
Tekort aan technisch personeel loopt verder op
Tekort aan technisch personeel loopt verder op © Omroep Zeeland
Volgens het UWV is er sinds de zomer in bijna alle beroepsgroepen sprake van een krappe of zeer krappe arbeidsmarkt. Alleen bij de pedagogische, creatieve en taalkundige beroepen is er sprake van een gemiddelde vraag naar personeel.

Aantal WW-uitkeringen opnieuw lager

Eind augustus kregen 4.700 Zeeuwen een WW-uitkering, een afname van 26 procent ten opzichte van augustus 2017. Vergeleken met de maand juli van dit jaar nam het aantal werklozen met vier procent af. Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen in vergelijking met vorige maand ongeveer gelijk.
Het WW-percentage in Zeeland komt nu uit op 2,4 procent, wat aanzienlijk lager is dan het landelijk gemiddelde van 3,1 procent. Opvallend is dat het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs juist met negen procent toenam, maar dat is een seizoenseffect.
Vlag met het logo van het UWV
Vlag met het logo van het UWV © mystic_mabel
De gemeente waar het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar het meeste afnam is Tholen. Daar ging dat aantal van 449 naar 307 uitkeringen, een daling van 31,6 procent. Vlissingen, de gemeente met het hoogste aantal uitkeringen, is de tweede daler. Daar ging het aantal uitkeringen van 954 naar 654, een daling van 31,4 procent.

Groot verschil

De afname was het kleinst in de gemeente Borsele. Daar daalde het aantal WW-uitkeringen met 11,8 procent, van 323 naar 285. Wat de procentuele daling betreft is er een groot verschil met de eerstvolgende gemeente: Sluis. Daar ging het aantal uitkeringen van 325 naar 258, een daling van 20,6 procent.
De overige gemeenten zitten wat de procentuele afname van het aantal WW-uitkeringen betreft in de middenmoot, met een daling van tussen de 28,4 en de 22,1 procent.