Koolstofopslag in Zeeuwse klei

Werken in het land (archieffoto)
Werken in het land (archieffoto) © Astrid Wiessner-Hoog via Omroep Zeeland Flickr
Koolstof is een bestanddeel van CO2, de stof die zorgt voor de temperatuurstijging op aarde. Zonder de opslag in de grond van de boeren zou de stof in de atmosfeer terecht komen. Met het project, Carbon Farming genoemd, wordt dat voorkomen. En omdat de landbouw veel grond heeft, kan de sector daarmee ook een flinke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen, is het idee.

Vruchtbare grond

Maar behalve voor de klimaatdoelstellingen is de opslag van koolstof in landbouwgrond ook goed voor die grond zelf. De bodem wordt er vruchtbaarder en gezonder door, doordat voedingstoffen en water beter worden vastgehouden.
Perceel met aardappelen
Perceel met aardappelen © Omroep Zeeland
In het project Carbon Farming werken zeven organisaties samen: ZLTO, Bionext, Innovatiesteunpunt, Inagro, Thünen Institut, 3N Kompetenzzentrum en NLRØ. Gedurende drie jaar gaan deze partners uit Nederland, België, Duitsland en Noorwegen aan de slag met de opslag van koolstof. Ze onderzoeken bijvoorbeeld wat de beste manier is om koolstof op te slaan, wat de kosten en baten zijn en welke partijen er baat bij kunnen hebben.
Het project wordt volgende week woensdag gestart door gedeputeerde Jo-Annes de Bat en de voorzitter van de ZLTO-raad Zeeland, Joris Baecke. Die laatste neemt daarvoor een grondmonster van zijn eigen bedrijf mee naar het Provinciehuis in Middelburg. Van dat grondmonster wordt vervolgens door De Bat een zogenoemde nulmeting gehouden.
De vruchtbare Zeeuwse grond is ook een voedingsbodem voor innovatie en klimaatoplossingen.
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat
Baecke en De Bat zijn enthousiast over het project. "Als boer of tuinder wordt er veel van je gevraagd als het gaat om goed bodembeheer. Niet alleen voor een gezond gewas maar ook met betrekking tot het klimaat. Via de bodem kan de land- en tuinbouw, voor de maatschappij, een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Door dit project worden businessmodellen ontwikkeld en getoetst waardoor boeren en tuinders via de keten beloond worden voor hun inspanningen," aldus Baecke.
De Bat voegt daaraan toe blij te zijn dat "de vruchtbare Zeeuwse grond ook een voedingsbodem is voor innovatie en klimaatoplossingen." Het project past volgens De Bat "ook in ons duurzame landbouwbeleid waarbij we de productiefactoren bodem, water en biodiversiteit centraal stellen".