Festivals passen leeftijd niet aan na beslissing Hrieps

Een biertje halen voor je vrienden op Hrieps
Een biertje halen voor je vrienden op Hrieps © Omroep Zeeland

Lees ook:

Voor festival Hrieps zit het probleem niet in de directe verkoop van de bar, maar in het controleren van het doorgeven van drank van 18-plussers aan jongeren. Wanneer een blad bier in de menigte verdwijnt, is het lastig te controleren aan wie de drank wordt uitgedeeld.
De gevolgen kunnen groot zijn, want wanneer een controleur van een gemeente of overheid iemand betrapt, kan dat de vergunning kosten van het festival. Organisaties doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen. Er wordt extra gecontroleerd op misbruik, preventieteams lopen rond en er worden jaarlijks gesprekken met gemeentes gevoerd over dit onderwerp.

Angie Verdult, Dijkrock

"Bij ons is iedereen welkom, ook onder de 18 jaar. Wij werken met bandjes om barpersoneel duidelijkheid te geven of ze alcohol mogen schenken. Wij zetten vooral in op ouders en begeleiders die alcohol doorgeven aan jongeren onder de 18 jaar. We geven ze één waarschuwing, bij een tweede keer moeten ze het festivalterrein verlaten. Wij hebben in de beginperiode van de nieuwe wetgeving eens een boete gekregen en zijn sindsdien erg streng op dit onderwerp."

Dennis Sommeijer, Klomppop

"Wij willen ons festival laagdrempelig houden, voor de hele familie, daarom is iedereen welkom. Het alcoholbeleid geeft wel extra zorgen voor vrijwilligers en organisatie. We werken met een bandjessysteem waardoor we kunnen zien of jongeren alcohol mogen drinken. Het grootste probleem ligt bij ouders die alcohol kopen voor hun kind, wat wel eens gebeurt. Als wij het zien, gaan we de discussie aan. Wij hebben regelmatig gesprekken over dit onderwerp met de gemeente Borsele. Op ons festival staat daarom ook een kraam van Indigo om jongeren te informeren over alcoholgebruik."

Marcel Verhaar, Vestrock

"Op Vestrock schenken we geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Jongeren onder de 18 met drank of mensen die alcohol geven aan jongeren, worden door de security van het festivalterrein verwijderd. Op het festival hangen posters waarop we dit duidelijk maken en zelfs bij binnenkomst spreken we bezoekers aan op deze regel. In de jaren dat we dit doen, hebben we nog maar één keer iemand van het terrein verwijderd."
Zero tolerance is volgens Vestrock de enige oplossing
Een biertje met je maat op Klomppop
Een biertje met je maat op Klomppop © Omroep Zeeland

Reacties op besluit Hrieps

Een gedeelte van de festivalbezoekers begrijpt het besluit, maar een aantal mensen is er erg kwaad over. Niet alleen de jongeren, die nog net geen 18 zijn, zijn boos, maar ook ouderen die met heel de familie naar Hrieps gaan. Want fans van onder de achttien zijn vanaf volgend jaar niet meer welkom.