Bekeuringen, aanhouding en pand gesloten bij controle in Middelburg

Bedrijventerrein Arnestein in Middelburg
Bedrijventerrein Arnestein in Middelburg © Google Maps
De controle vond voor de tweede keer plaats dit jaar. Op 19 juni vond een soortgelijke actie plaats en naar aanleiding daarvan besloot de gemeente nog zo'n actie te houden.
Tijdens de controle gisteren is ook een bedrijfspand gesloten, vanwege een brandgevaarlijke situatie en zijn er bekeuringen uitgedeeld voor het parkeren op de openbare weg. Daarnaast zijn er overtredingen van de milieu-wetgeving geconstateerd, zoals verkeerde opslag van afval, het niet goed opruimen van het terrein en het ontbreken van lekbakken voor het opvangen van vloeistoffen.
Tijdens de controle van 19 juni werden er soortgelijke overtredingen geconstateerd. Ook werden er toen materialen en stoffen gevonden waarmee synthetische drugs kunnen worden geproduceerd. Naar aanleiding van de resultaten van de twee controles is de gemeente van plan vaker van dit soort acties te houden op het bedrijventerrein in Middelburg.