Bedrijven moeten inspelen op krimp bevolking

DEN HAAG - Volgens de minister moet gekeken worden naar het ontwikkelen van zorgtoerisme en nieuwe onderwijsvormen.
Op die manier kunnen de effecten van de bevolkingskrimp in Zeeland worden verzacht, en kan de economie de komende jaren zelfs groeien.
In het rapport haalt de minister succesvoorbeelden aan als Biopark Terneuzen en het openhouden van dorpswinkels door woningbouwvereniging Castria op Tholen.
De komende jaren zal 40 procent van de Nederlandse gemeenten te maken krijgen met een bevolkingsdaling. Daardoor onstaat onder meer leegstand en gebrek aan personeel.