Symposium over echtscheidingen binnen de reformatorische gezindte

© Omroep Zeeland
Op woensdag 10 oktober is er een symposium op het Calvijn College in Krabbendijke waarin het omgaan met kinderen en echtscheidingen in reformatorische kringen wordt toegelicht. Ook in deze kringen is het aantal scheidingen de laatste jaren sterk toegenomen. Tijdens het symposium wordt het omgaan met kinderen en echtscheidingen toegelicht.

Precair onderwerp

"Het is belangrijk dat ouders, omstanders en professionals samenwerken om de kinderen te helpen om te gaan met de echtscheiding", zegt Jan de Vlieger die vanuit de gemeente Reimerswaal betrokken is bij het symposium. "Echtscheiding is binnen de kerk een precair onderwerp, maar dat wil niet zeggen dat er niet over gepraat kan worden."

Zaken doen

Vorig jaar is eenzelfde symposium gehouden. "En toen bleek dat er nog wel wat te doen valt op het vlak van samenwerking", zegt De Vlieger. "Gelukkig zijn er dit jaar meer vertegenwoordigers van de kerk aanwezig. Zo hebben we een goede balans tussen de aanwezige hulpverleners en vertegenwoordigers van de kerk. Dan kunnen we goed zaken doen."
Jan de Vlieger over het symposium in Krabbendijke
<p>Volgens de leer van het reformatorisch christelijke geloof is echtscheiding niet toegestaan, uitzondering op deze regel is 'overspel en hoererij'. Hulpverleners bij reformatorische gezinnen komen vaak tegen dat kinderen in twee opvoedsituaties terechtkomen. Omdat één van de ouders het reformatorisch christelijke geloof op een andere manier invult.</p><p>Uit interviews met gezinnen die een echtscheiding mee hebben gemaakt blijkt volgens een onderzoek van leerlingen van de Christelijke Hogeschool in Ede dat gezinnen het lastig vinden dat ze na de echtscheiding alleen voor de opvoeding komen te staan. Daarnaast ervaren gezinnen dat de ex-partner het reformatorisch christelijke geloof op een andere manier invult. De rol die een kerk speelt rondom een reformatorisch christelijk gezin die te maken heeft met echtscheiding, wordt per gezin anders ervaren. De kerk wordt zowel steunend als veroordelend ervaren door de gezinnen.</p><p><em>Bron: Echtscheiding bij reformatorische gezinnen,<a href="http://file///C:/Users/marc.van.dam.OZ/Downloads/Echtscheiding%20bij%20reformatorische%20gezinnen%20-%20Wildenbeest,%20Jemske%201410354%20-%20Blaak,%20Mari%C3%ABlle%20130252.pdf"> Bachelorscriptie</a> van Jenske Wildenbeest en Mariëlle Blaak.</em></p>
Predikanten, hulpverleners en scholen hebben al wat tips gegeven over het omgaan met kinderen die te maken hebben met een echtscheiding. "Praat met de kinderen, is er een die we vaker horen", zegt De Vlieger.
"Spreek positief over beide ouders en laat kinderen niet kiezen is ook een tip. En ik sprak een predikant die me vroeg wie hij kan bellen als hij met een echtscheiding geconfronteerd wordt. Dat soort zaken komen ook aan de orde tijdens het symposium."