Borsele past regels burgerinitiatief aan

Met komst van de nieuwe regels mogen alleen inwoners van Borsele een burgerinitiatief indienen. Dat was voorheen niet het geval.
Met komst van de nieuwe regels mogen alleen inwoners van Borsele een burgerinitiatief indienen. Dat was voorheen niet het geval. © Astrid Wiessner-Hoog
In het oude model kunnen ook mensen die geen inwoner zijn van Borsele een initiatief indienen. Dat kan nu niet meer, alleen inwoners van de gemeente kunnen meedoen. Een ander verschil is dat in het oude model geen leeftijdsgrens voorkomt, die komt er nu wel: je moet minimaal 14 jaar oud zijn om een burgerinitiatief in te mogen dienen. Ook moeten er minstens 50 handtekeningen bij het voorstel zitten.
"Dat betekent niet dat kinderen onder de 14 geen initiatieven mogen aandragen", verklaart burgemeester Gerben Dijksterhuis. "Kinderen die jonger zijn, willen we ook helpen, maar we willen ze niet met al die regels belasten, dus dat doen we via een andere weg."

Hondenbelasting

In februari haalde het burgerinitiatief om de hondenbelasting af te schaffen in Borsele het niet. Het voldeed niet aan de voorwaarden. Zo moet het langer dan een jaar geleden zijn dat de gemeenteraad over het onderwerp heeft gesproken. Het onderwerp 'hondenbelasting' had een paar maanden voor het initiatief nog op de agenda van de raad gestaan.
Toch werd het initiatief wel doorgestuurd naar het college van B en W, omdat meerdere fracties vonden dat, omdat het om een initiatief van inwoners ging, er serieus naar gekeken moest worden. Het initiatief maakte meer los: "Het was al lang geleden dat iemand een burgerinitiatief had ingediend. We realiseerden ons dat het tijd was om de regels te herzien en te toetsen aan het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten." De burgemeester hoopt dat burgers vaker gebruik gaan maken van hun recht om een burgerinitiatief in te dienen.