Weinig Zeeuwse scholieren op het vwo

In de klas
In de klas © Omroep Zeeland
Van alle Thoolse jongens in het voortgezet onderwijs zit 8,7 procent op het vwo. Meisjes in Hulst: 19,1 procent. Er is hierbij gerekend vanaf de derde klas vwo.
Maar nog beter is het om in een ander deel van het land geboren te zijn als je een universitaire studie op het oog hebt. Want de Zeeuwen als geheel doen het niet zo goed op het vwo. Slechts 14,6 procent van alle Zeeuwse jongens en meisjes in de betreffende leeftijd vind je terug in vwo 3, 4, 5 of 6. In de rest van Nederland is dat 17,6 procent.
Kijk je apart naar jongens en meisjes dan zie je dat de Zeeuwse jongens hun grote achterstand wel een beetje aan het inhalen zijn. Tien jaar geleden scoorden zij nog maar 13,4 procent vwo-klanten, inmiddels is dat 14 procent. De Zeeuwse meisjes zakken een beetje weg. Tien jaar geleden nog 15,6, nu iets minder, namelijk 15,3 procent.

Op de kaart

De cijfers zijn gesplitst in jongens en meisjes, met ieder een apart kaartje. Ga met de muis over de kaarten om per gemeente te zien hoe het vwo-bezoek daar is. In de pop-up hieronder zie je telkens dat het afgelopen schooljaar is vergeleken met dat van tien jaar eerder. Ook is per gemeente een vergelijking gemaakt met het landelijke percentage vwo-leerlingen.

Methode

De leerlingen zijn per woongemeente geteld. Het percentage is berekend op basis van het totaal aantal leerlingen in die gemeente dat een vorm van voortgezet onderwijs volgt. Alle cijfers zijn afkomstig van de website Statline het CBS.