Dumpen van drugsafval kost ons duizenden euro's

Dumpen van drugsafval kost ons duizenden euro's
Dumpen van drugsafval kost ons duizenden euro's © HV Zeeland
Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen over drugsafval
Het waterschap Scheldestromen, Staatsbosbeheer en de provincie Zeeland. Slechts enkele van de vele grondeigenaren in Zeeland. Daar zitten ook veel particulieren bij. Als een van deze partijen te maken krijgt met drugsafval, zijn ze zelf verantwoordelijk voor het opruimen ervan. "En dat kan een aardige kostenpost zijn", zegt dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen. "Als er vaten met drugsafval worden gevonden op ons terrein hopen we altijd dat de gevolgschade minimaal is. Als de vaten lekken moet de grond of de sloot afgegraven worden. Die kosten lopen dan al snel richting de 10.000 euro."

Zuiveringsinstallatie

Het buitengebied lijkt erg populair onder de dumpers en dat zorgt voor een groot probleem voor het waterschap. "De gevolgen van het lozen in het buitengebied zijn moeilijk te achterhalen", vervolgt Poppelaars. "Door de lange afstanden van de sloten in zo'n buitengebied naar de zuiveringsinstallatie zijn de drugswaardes al dusdanig verlaagd dat het nauwelijks meetbaar is. Dan kunnen we alleen op de ons bekende dumpplekken meten."
<h2>Subsidiepot</h2><p>Tot en met 2018 stelt de overheid jaarlijks een miljoen euro subsidie beschikbaar voor gedupeerde grondeigenaren. Daarmee kan de helft van hun rekening betaald worden. Het Zeeuwse potje bedroeg dit jaar<em> </em>10.222 euro. Vorig jaar was dat nog 18.707 euro en in 2016 toen de regeling begon, zat er 21.722 in het potje. In voorgaande jaren is er geen aanvraag ingediend. Dit jaar is er een aanvraag ingediend voor subsidie. Deze aanvraag is nog in behandeling, meldt de provincie Zeeland.</p>
"Onze opsporingsambtenaren proberen bewijzen op de plek van de dumping te achterhalen", legt Poppelaars desgevraagd uit. "Zodat we de dader of daders traceren. Als dat niet lukt dan gaat de rekening uiteindelijk naar de belastingbetaler, want dit valt niet onder ons takenpakket. Afhankelijk van wat we aantreffen aan drugsafval kan die rekening per keer een paar duizend tot tienduizenden euro's zijn."

Lees ook: