Meer dan 100 klachten over distels

HOEK - Natuurorganisaties en overheden doen volgens de Partij voor Zeeland te weinig om de overlast van distels te bestrijden.
De klachten komen onder meer van landbouwers, veehouders, campings en particulieren.
De Partij voor Zeeland stelt aan de hand van de klachten een zwartboek samen. Dat wordt in september overhandigd aan het dagelijks provinciebestuur.