Jeugdzorg neemt af; maar niet in Terneuzen

Hangjongeren
Hangjongeren © Omroep Zeeland
Terneuzen is met 12,1 procent van de inwoners tot 18 jaar ook de gemeente waar de meeste jongeren jeugdzorg nodig hebben. Dat is bijna één op de acht jongeren. De gemeente Tholen komt in onze provincie met 10,7 procent op de tweede plaats. Veere heeft de minste jongeren met jeugdzorg: 6,7 procent. De Zeeuwse jongeren lopen niet uit de pas, want de doorsnee-gemeente in ons land heeft 9,1 procent van de jongeren in de jeugdzorg.

Kaart

Bekijk de jeugdzorgcijfers op de kaart van Zeeland. Ga je met de muis over een gemeente, dan krijg je de percentages van het eerste half jaar van 2018 vergeleken met het halve jaar daarvoor en met de start van de jeugdzorg in 2015.
Het onderzoek van het CBS naar de ontwikkeling van de jeugdzorg heeft geen oorzaak opgeleverd. De onderzoekers stellen dat ze niet weten waardoor de recente daling (in de meeste gemeenten) wordt veroorzaakt. Het kan komen doordat minder jongeren een beroep doen op de jeugdzorg, maar het zou ook kunnen zijn dat gemeentebesturen al bij de intake strenger selecteren, bijvoorbeeld omdat ze willen bezuinigen.

Jeugdwet

Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. Onder jeugdzorg valt jeugdhulp, jeugdbescherming (vroeger Kinderbescherming genoemd) en jeugdreclassering.
<p>Jeugdhulp wordt gegeven aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedingsproblemen.</p><p>Jeugdbescherming is iets wat de rechter dwingend oplegt als de veiligheid en ontwikkeling van een kind gevaar lopen. Het kind wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.</p><p>Jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren vanaf twaalf jaar die met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.</p>