Zeeuwse basisscholen dreigen anderhalf miljoen euro mis te lopen

Het Zeeuwse basisonderwijs dreigt met anderhalf miljoen euro te worden gekort. Geld dat bedoeld is voor extra onderwijs aan leerlingen met een achterstand. Het gaat om kinderen van wie ouders laagopgeleid zijn. Daarvoor is de zogeheten gewichtenregeling in het leven geroepen. Kinderen van laagopgeleide ouders hebben, zo is de gedachte, eerder een leerachterstand dan kinderen van hoogopgeleide ouders.

Voorheen konden scholen, simpel gezegd, zelf doorgeven aan Den Haag hoeveel leerlingen zij hadden van laagopgeleide ouders. Maar omdat dit onder meer fraude in de hand werkte, besloot het ministerie van onderwijs om de manier van berekenen te veranderen. Dat gebeurt vanaf nu door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daar maakt onder andere bestuursvoorzitter Henk Zielstra van de Archipel scholengroep, met scholen op Walcheren, zich zorgen over. Volgens de laatste berekening lijkt er meer geld naar de problematiek in de randstad te gaan, dan naar de randgebieden zoals Zeeland. Volgens de Primair Onderwijsraad komt dat onder meer door het beleid met vluchtelingenkinderen, die nu automatisch aan worden gemerkt als achterstandsleerling.

In totaal dreigen elf Zeeuwse scholengroepen minder geld te krijgen. Voor de Archipel scholengroep op Walcheren betekent het bijvoorbeeld een korting van 4,5 procent op de totale begroting. Daarnaast gaat het vooralsnog ook om de scholengroepen; Albero (Bevelanden), Probaz (Zeeuws-Vlaanderen), Escalda (West-Zeeuws-Vlaanderen), Obase (Schouwen-Duiveland), Omnis (Zuid-Beveland), Perspecto (Zeeuws-Vlaanderen), Primas (Walcheren & Zuid-Beveland), Prisma (Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren), Probaz (Zeeuws-Vlaanderen), Radar (Schouwen-Duiveland) en SOM (Bevelanden).

In Den Haag is er inmiddels aan de bel getrokken en kijkt het ministerie nu samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek opnieuw naar de berekening. Bestuursvoorzitter Zielstra, van Archipel, hoopt dat dit uiteindelijk resulteert in een korting die minder hoog zal zijn. Eind februari moet daarover meer duidelijk worden.

Deel dit artikel:

Reageren