Mentorschap Zeeland viert tienjarig bestaan, maar is harder nodig dan ooit

Mentor Hennie Kwint helpt dementerende Rieki Snouwaert uit Hoek
Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in Zeeland toe, terwijl mensen tegenwoordig ook langer thuis blijven wonen. Daardoor zijn er steeds meer hulpbehoevende Zeeuwse ouderen die bijvoorbeeld geen familie meer hebben waar ze op terug kunnen vallen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld ook om mensen met een verstandelijke of psychische beperking.
Bovendien neemt, mede door dezelfde vergrijzing het aantal vrijwilligers juist af. Mentorschap Zeeland is dan ook op zoek naar nog eens vijftig nieuwe vrijwilligers zoals Kwint, om hulpbehoevenden als Snouwaert bij te staan.

'Ze geniet van dat moment'

Zo'n vier uur per maand gaat Kwint op bezoek bij Snouwaert. "We bladeren regelmatig door een fotoboek en dan zie je dat ze mensen herkent en geniet van dat moment. Ik ben me er erg van bewust dat als ik de deur uitloop ze het alweer is vergeten", vertelt Kwint. Als Kwint aan Snouwaert vraagt hoe ze heet zegt ze: "Tanja."
"In het begin vroeg ik mezelf af: 'waarom ga ik op bezoek bij mensen als ze het daarna toch niet meer weten?', maar ik doe het omdat ik die mensen op dat moment blij maak en een lach op hun gezicht kan brengen, daar word ik zelf ook vrolijk van!", aldus Kwint.

Geen dubbele agenda

Als mentor moet je beslissingen voor de cliënt kunnen nemen op het gebied van verzorging, verpleging en begeleiding. "Heel veel kwetsbare volwassenen vinden het moeilijk om beslissingen te nemen. Daarom is het belangrijk dat je dit onafhankelijk kunt doen en je cliënt goed kan adviseren en helpen, zonder dubbele agenda's", zegt Kwint.
Hennie Kwint (links) en haar cliënt Rieki Snouwaert (rechts) zijn naar eigen zeggen 'dikke vrienden'
Hennie Kwint (links) en haar cliënt Rieki Snouwaert (rechts) zijn naar eigen zeggen 'dikke vrienden' © Omroep Zeeland
In het tienjarige bestaan van Mentorschap Zeeland is veel bereikt. Zo is er een intentieverklaring ondertekend door vijftien maatschappelijke organisaties en (semi-)overheden in de provincie voor een gezamenlijke aanpak van ouderenmishandeling en misbruik in Zeeland. Dit gebeurde als afsluiting van het project 'Samenwerken met mentorschap in veilige handen' dat in 2013 is gestart.

Meer mentoren nodig

Met 115 vrijwillige mentoren vertegenwoordigt Mentorschap Zeeland inmiddels 164 cliënten en omdat de verwachting is dat dit aantal verder zal stijgen, betekent dit ook dat in Zeeland meer mentoren nodig zullen zijn.

Lees ook: