Kamerleden praten weer over marinierskazerne

Kamerleden praten weer over marinierskazerne
Kamerleden praten weer over marinierskazerne © ANP
Mariniers in geweer tegen nieuwe kazerne Vlissingen
Mariniers in geweer tegen nieuwe kazerne Vlissingen © ANP
De marinierskazerne komt ter sprake tijdens een zogeheten wetgevingsoverleg (WGO) over het materieel. Van de 19 punten die op de agenda staan gaan er drie over de toekomstige marinierskazerne in Vlissingen. De marinierskazerne maakt dus - naar verwachting - maar een klein onderdeel uit van het overleg dat de vaste commissie voor Defensie heeft met staatssecretaris Barbara Visser.

Geen harde cijfers in enquêtes

Tweede Kamerlid en Zeeuw André Bosman (VVD) verwacht niet dat het spannend wordt. Twee derde van de mariniers geeft in een enquête weliswaar aan het Korps te zullen verlaten als de kazerne van Doorn naar Vlissingen verhuist, maar volgens Bosman zegt dat niet zo veel: "Het zijn enquêtes die mensen hebben ingevuld. Daar zitten nog geen harde cijfers in. Als je kijkt naar de harde cijfers ten aanzien van de mariniers, de commando's en de Luchtmobiele Brigade dan liggen die heel dicht bij elkaar. Daarom heeft de staatssecretaris gezegd: misschien moeten we iets langer kijken wat er aan de hand is. Dus op dit moment zie ik geen reden tot paniek."
© Omroep Zeeland
Uit de schriftelijke beantwoording van de staatssecretaris blijkt volgens Bosman verder dat veel vragen al in 2012 zijn gesteld en behandeld. Een voorbeeld hiervan is de bodemverontreiniging van het terrein in Vlissingen-Oost.
In haar antwoord aan de Tweede Kamer schrijft Visser dat toenmalig Defensieminister Hans Hillen expliciet is ingegaan op het feit dat de grond 'zware metalen PAK's, minerale olie, pcb's en asbest' en 'niet-gesprongen explosieven' bevat en dat hierover 'meermaals met de Kamer is gecommuniceerd'. Bosman noemt veel van de vragen die nu nog een keer worden gesteld daarom "een herhaling van zetten".

'De kazerne komt naar Vlissingen'

Het VVD-Kamerlid gaat er van uit dat het besluit is genomen en dat de kazerne naar Vlissingen komt. Bovendien wordt nu nog blijven in Doorn of uitwijken naar een andere locatie dan Vlissingen erg duur voor Defensie, omdat Zeeland dan schadeloos wil worden gesteld.
Staatssecretaris Visser van Defensie heeft al eerder aangeven dat het echte point of no return voor de verhuizing in de zomer van 2019 zal liggen. Dan moet duidelijk worden welk bedrijf of bedrijven de marinierskazerne gaan bouwen in Vlissingen.

Lees ook: