Samenwerking bij afhandeling vechtscheidingen verbeterd

© Omroep Zeeland
De rechter stelt voortaan bij een echtscheiding, waarbij zorg voor kinderen nodig is, een lijst met concrete doelen op. Als de hulpverlening onvoldoende blijkt te zijn, wordt het gerapporteerd aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Bemoeienis rechter

Als ouders die gaan scheiden zelf geen afspraken kunnen maken over de zorg en opvoeding van hun kinderen, bemoeit de rechter zich er mee. Met de nieuwe maatregelen willen de meewerkende partijen voorkomen dat de juiste en niet-vrijblijvende hulp te laat wordt ingezet.
De rechtbank, gemeenten en de Kinderbescherming hebben de koppen bij elkaar gestoken, omdat de veranderingen in de jeugdzorg in 2015 - toen de gemeenten hier financieel verantwoordelijk voor werden - niet soepel verliepen.