'Nu stoppen met marinierskazerne Vlissingen kost minstens 37,5 miljoen'

Stoppen met verhuizing van marinierskazerne kost 37,5 miljoen
Het bedrag bestaat onder meer uit schadeloosstellingen aan de gemeente Vlissingen en de Provincie Zeeland, vanwege al gemaakte kosten. Ook kunnen de bouwconsortia een schadevergoeding eisen. Dat komt er dus nog bij. Als er daadwerkelijk besloten wordt om toch in Doorn te blijven, moet dat terrein ook gerenoveerd worden en komen er dus nog extra kosten bij.

'Doorn gepasseerd station'

Meerdere partijen hadden om een vergelijking gevraagd van de kosten tussen wel en niet verhuizen. Daaraan komt Visser niet volledig tegemoet, want het totale kostenplaatje van in Doorn blijven is volgens de staatssecretaris moeilijk te becijferen. Daar is volgens haar in 2012 niet voor gekozen en daar zijn nu dus ook geen kostenplaatjes meer voor beschikbaar. Ze herhaalde daarbij de boodschap dat Doorn een 'gepasseerd station' is.
Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie
Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie © ANP
Verder verloopt de bemiddeling tussen de medezeggenschap van de mariniers en Defensie inmiddels goed, volgens Visser. Eerder was geconstateerd dat er te weinig medezeggenschap is geweest bij de besluitvorming over de kazerne. Maar over de inhoud van de gesprekken wilde Visser weinig kwijt. "Een broedende kip moet je niet storen."

Kwaliteit

Wel is duidelijk dat die gesprekken bijvoorbeeld gaan over de kwaliteit van de nieuwe kazerne, wat ook wel output-specificaties heet in Defensiejargon. Visser kon ook niet zeggen wanneer de gesprekken zijn afgelopen. Wel dat ze naar de Kamer komt als ze meer weet.
Kamerleden van VVD, CDA, D66, GroenLinks en SP spraken in de Troelstrazaal over het materieel bij Defensie. De nieuwe kazerne in Vlissingen maakt daar deel van uit. Staatssecretaris Barbara Visser beantwoordde vragen over wat bij politici afgekort de Markaz heet.

'Zo eenvoudig is het niet'

Over de mariniers die niet willen verhuizen naar Zeeland zei Visser: "We zien in gesprekken met het Korps weerstand. Die nemen we serieus." Tegelijkertijd herhaalde ze dat niet verhuizen de problemen niet oplost. "Als Vlissingen niet doorgaat dan blijft niet iedereen. Zo eenvoudig is het niet."
Luchtfoto van locatie marinierskazerne
Luchtfoto van locatie marinierskazerne © Rijksvastgoedbedrijf
Wat André Bosman van de VVD betreft moet er vooral zo snel mogelijk helderheid komen. De VVD'er uit Middelburg benadrukte nogmaals dat er wat zijn partij betreft een 'toekomstbestendige kazerne' in Vlissingen moet komen die 'fit for purpose' is, en dus is uitgerust met alle middelen die de mariniers nodig hebben om er goed te functioneren.
Isabelle Diks van GroenLinks is in de Tweede Kamer één van de grootste tegenstanders van de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Ze verwees naar haar bezoek aan Zeeland in oktober en gaf aan begrip te hebben voor het belang dat de kazerne heeft voor de Zeeuwse werkgelegenheid.

'Kosten lopen uit de hand'

Maar de parlementariër had 'sterke aanwijzingen' dat de kosten van de kazerne uit de hand beginnen te lopen. Diks drong bij staatssecretaris van Defensie Visser aan op een duidelijk tijdspad. "Onzekerheid is onprettig voor iedereen, voor de mariniers, voor Zeeland en voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug."
Ook wilde Diks dat Defensie nogmaals gaat praten met mariniers die het Korps hebben verlaten om te weten in hoeverre een dreigende verhuizing naar Zeeland heeft meegespeeld. Dat wil de staatssecretaris gaan doen.

Vertraging

In haar beantwoording gaf Visser aan dat de afronding vertraging heeft opgelopen. Die was gepland voor medio 2019, maar dat wordt later dat jaar. Dat komt onder andere doordat de gunning voor het bouwrijp maken van de grond is opgeschort.
<p>De marinierskazerne kwam ter sprake tijdens <a href="https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/109201/Kamerleden-praten-weer-over-marinierskazerne">een zogeheten wetgevingsoverleg (WGO)</a> over het materieel. Van de 19 punten die op de agenda staan gaan er drie over de toekomstige marinierskazerne in Vlissingen.</p>
Hanke Bruins Slot van het CDA wilde weten hoe het traject met de mediator verloopt. Die bemiddelt tussen Defensie en de ondernemingsraad van de mariniers. Eerder was geconstateerd dat er te weinig medezeggenschap is geweest bij de besluitvorming over de kazerne. Bruins Slot: "Defensie heeft een flinke tik op de vingers gehad." Ze gaf wel aan blij te zijn met het antwoord van Visser, dat die gesprekken volop worden gevoerd.
Sadet Karabulut van de SP wilde weten wat de laatste stand van zaken is. Ze brak een lans voor de wrevel die gaandeweg in Zeeland is ontstaan over het trage proces: "Zeeland zit ermee in hun maag. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten."

Meer weten over de uitstroom

Salima Belhaj van D66 was voorzichtig. Haar partij wil vooral geen onomkeerbare stappen nemen. Zo wil ze meer weten over de uitstroom uit het Korps Mariniers en ook wat de gevolgen zijn als de kazerne in Vlissingen wel of niet doorgaat. Belhaj zei te begrijpen dat de frustraties in Vlissingen inmiddels groot zijn.
Visser reageerde ietwat geïrriteerd op de vragen van Belhaj over de mogelijke financiële gevolgen van wel of niet verhuizen. De Kamer was hier volgens de staatssecretaris al vertrouwelijk over ingelicht.

Lees ook: