Vlissingen krijgt 85,6 miljoen van het Rijk, maar moet zelf ook 28,2 miljoen ophoesten

De gemeente Vlissingen heeft grote schulden en heeft de hulp van het Rijk ingeroepen om die af te lossen
De gemeente Vlissingen heeft grote schulden en heeft de hulp van het Rijk ingeroepen om die af te lossen © Omroep Zeeland
Die miljoenen komen deels voor rekening van de inwoners en het bedrijfsleven van Vlissingen. Een van de maatregelen die de gemeente neemt om die kosten op te kunnen hoesten is het opschroeven van de onroerendzaakbelasting naar 150 procent van het landelijk gemiddelde. Dat is op dit moment nog 140 procent. Daardoor moeten alle bezitters van onroerend goed in de gemeente meer belasting gaan betalen.

85,6 miljoen euro aan steun

De gemeente Vlissingen heeft nog 124,5 miljoen te veel aan schuld. Als Vlissingen voldoet aan de gestelde eisen, betaalt het Rijk tien jaar lang ieder jaar 6 miljoen aan het aflossen van de Vlissingse schulden. In totaal ontvangt Vlissingen 85,6 miljoen euro aan steun, daarin zijn de miljoenen al meegenomen die de gemeente al kreeg sinds in 2014 de artikel 12-status werd aangevraagd.
Aan het einde van die periode heeft de gemeente dan weer een licht positieve algemene reserve en zijn de schulden teruggebracht naar een acceptabel niveau. Tot en met 2029 blijft de gemeente wel onder het preventief toezicht van de provincie.
Wethouder De Jonge over de bezuinigingen voor inwoners van Vlissingen

Eenmalige vergoeding

Naast de jaarlijkse bijdrage krijgt de gemeente een eenmalige vergoeding van 8 miljoen voor achterstallig onderhoud van de kapitaalgoederen. Met deze bijdrage worden wegen, kades en openbaar groen opgeknapt.
In een reactie schrijft het dagelijks gemeentebestuur blij te zijn met 'de forse steun'. Toch verwachten burgemeester en wethouders niet dat hiermee alle problemen zijn opgelost. Zo moet er worden geïnvesteerd om de klimaatdoelstellingen te behalen, terwijl de gemeente Vlissingen naar eigen zeggen daar de middelen niet voor heeft.

Nieuwbouw op het Scheldekwartier

De hoge schulden werden grotendeels veroorzaakt doordat de gemeente zich jarenlang rijk rekende als het gaat om de opbrengsten uit nieuwbouw op het Scheldekwartier. Omdat het dagelijks gemeentebestuur ervan uitging dat die hoge opbrengsten eraan zaten te komen, werden er te grote uitgaven gedaan. En toen sloeg de crisis toe. Daardoor duurde het jaren langer dan verwacht voor de nieuwbouw verkocht kon worden en de verwachte winst viel bovendien veel lager uit dan gedacht.
In 2023 komt de artikel 12 inspecteur terug en zal hij de financiën van de gemeente beoordelen om te kijken of Vlissingen nog steeds op de goede weg is. In 2028 zal dat nog een keer gebeuren. Zo houdt het Rijk de vinger aan de pols. De gemeenteraad krijgt op 11 december 2018 een toelichting van de inspecteur op het artikel 12-rapport. Zowel de gemeenteraad als Gedeputeerde Staten van Zeeland moeten binnen twee maanden op het rapport reageren.
<p>Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de <a href="https://www.omroepzeeland.nl/app">Omroep Zeeland app</a> voor <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.omroepzeeland.android&feature=featured-apps">Android</a> of <a href="https://itunes.apple.com/nl/app/omroep-zeeland/id473931082?mt=8">iPhone/iPad</a>.</p>