Weer subsidie voor verhuur woningen boven winkels

GOES - In 2007 stopte Goes al eens 73 duizend euro in het subsidiepotje. Woningeigenaren kunnen een beroep doen op het subsidiepotje als ze bijvoorbeeld appartementen in de binnenstad willen opknappen die verhuurd gaan worden.
De gemeente vindt dat het wonen boven de winkels de leefbaarheid in de binnenstad bevorderd. Omdat er nog steeds winkelwoningen leegstaan tast Goes opnieuw in de buidel.
Wethouder Jo-Annes de Bat van de gemeente Goes vertelt dat niet alleen de leefbaarheid in de stad vooruit gaat, het subsidiebeleid biedt ook kansen voor jongeren.