'Sabewa onbehoorlijk gehandeld', Hulstenaar wacht zeven maanden op reactie

Sabewa
Sabewa © Omroep Zeeland
De man diende in maart digitaal een kwijtscheldingsverzoek in voor zijn lokale belastingen in 2018. Pas begin november kreeg hij een brief terug van Sabewa, de inner van lokale belastingen in verschillende Zeeuwse gemeenten. Hij verwachtte eindelijk te kunnen lezen of zijn aanvraag was goedgekeurd, maar hij kwam bedrogen uit: Sabewa vroeg hem aanvullende gegevens te sturen, zodat zijn verzoek tot kwijtschelding beoordeeld kon worden.

Uiterst formele reactie

De Hulstenaar liet Sabewa vervolgens weten dat de beslistermijn over zijn aanvraag al lang overschreden was. De reactie van Sabewa stelt volgens de Zeeuwse Ombudsman nog dieper teleur. De overheidsinstantie geeft als reactie dat 'bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht niet gelden voor de Invorderingswet, en daarmee niet van toepassing zijn bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken'.
De ombudsman, Gertjan van der Brugge, betreurt de uiterst formele reactie van Sabewa. "Het gaat hier om een burger die een vraag heeft over zijn belastingen en vervolgens krijgt hij als reactie dat hij een beroep doet op de verkeerde wet. Ik ben zelf jurist, maar een burger hoort niet zo'n formele reactie te krijgen."
Zeeuwse ombudsman over Sabewa
Sabewa liet de man ook weten dat er nieuwe software is gekocht om de procedure rond eventuele kwijtscheldingen te vereenvoudigen. Dat juicht de ombudsman toe. Hij vindt echter wel dat Sabewa hier beter over had moeten communiceren. Zeker omdat hij Sabewa vaker heeft aangesproken op de gebrekkige wijze van communiceren. Daarnaast vindt hij dat Sabewa zich in ieder geval had moeten verontschuldigen. "Sabewa biedt geen ruiterlijke excuses aan. Dat hoort gewoon. Een overheid die zo'n fout maakt of iets zo lang laat liggen, moet laten weten dat het ze spijt."
De ombudsman zegt dat in dit geval een kwetsbare groep maandenlang in onzekerheid verkeert en vindt het dan ook onbehoorlijk dat er pas na zeven maanden een reactie wordt gegeven.
<h2>Reactie Sabewa:</h2><p><em>"Er waren in 2017 veel aanvragen voor kwijtscheldingen: 4500. Wij werken sinds dit jaar met een nieuw systeem om kwijtscheldingen sneller af te handelen, maar dit systeem laat ons helaas soms in de steek. Desondanks is dit niet goed gegaan, bieden we onze excuses aan en beloven we beterschap. Vanaf september werken we bijvoorbeeld met meer mensen om de achterstanden weg te werken."</em></p>

Lees ook: