Honderden vakantiehuisjes erbij aan het Veerse Meer: deze partijen zijn voor, deze niet

Aan het Veerse Meer zijn tien recreatieve bouwprojecten in de planning of al begonnen. Samen zorgen die voor zeshonderd extra vakantiehuisjes en -appartementen aan de kust van het Veerse Meer. De provinciale politici zijn verdeeld: Meer of minder vakantieparken?

Nu er aan de Noordzeekust niet meer gebouwd mag worden, laten projectontwikkelaars hun oog vallen op de kusten van de Wester- en de Oosterschelde en de randen van het Veerse Meer. Vooral aan het Veerse Meer zijn veel initiatieven voor nieuwe vakantieparken, grote uitbreidingen van bestaande parken, nieuwe appartementencomplexen, buitendijkse huisjes en camperplaatsen.

Partijen in Provinciale Staten zijn verdeeld. Zo vinden de VVD en SGP dat er ruimte moet zijn voor ondernemers met nieuwe initiatieven. "Wij willen ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen, ja dat is de VVD", zegt lijsttrekker Kees Bierens. "Dat is de toekomst voor Zeeland, dat zijn arbeidsplaatsen." Buitendijks bouwen zou ook moeten kunnen. Kees Bierens: "Ik ben op zich niet tegen buitendijkse huisjes, maar ik zeg niet dat het maar overal moet kunnen."

Die bouwactiviteiten aan het Veerse Meer? Mijn hart bloedt."
Gerwi Temmink, lijsttrekker GroenLinks

Partijen als D66, SP en GroenLinks zijn uitgesproken tegen bouwen aan de kust. Lijsttrekker Gerwi Temmink van GroenLinks: "Die bouwactiviteiten aan het Veerse Meer? Mijn hart bloedt." De Partij van de Arbeid staat nieuwe recreatieprojecten wel toe, mits daaraan ook verbetering van de natuur of ontwikkeling van nieuwe natuur is gekoppeld.

D66-lijsttrekker Ton Veraert vindt dat VVD-gedeputeerde Carla Schönknecht laks is wat afspraken over het Veerse Meer betreft: 'Al een half jaar geleden beloofde zij om de regels voor bouwen aan het Veerse Meer vast te leggen. Die liggen er nog steeds niet. Al die toezeggingen zijn niets waard.'

De tien nieuwe vakantieparken op en rond het Veerse Meer, klik op de huisjes voor de details per project:

Alle provinciale partijen willen dat er afspraken komen over bouwen aan de kusten van de Wester- , de Oosterschelde en het Veerse Meer. Net als de Kustvisie, waarin afspraken zijn vastgelegd over bouwen aan de Noordzeekust, moet er nu een zogenoemde 'Oevervisie' komen. "Ook wij vinden niet: plemp de kust maar vol", zegt Kees Bierens van de VVD. Bierens pleit ook voor een Oevervisie in lijn met de Kustvisie. Opgesteld door overheden en alle betrokken organisaties.

Als het aan GroenLinks had gelegen, was die Oevervisie er allang geweest. "Ik maak me echt zorgen over het tempo en de snelheid waarmee nu nog even de kansen worden gepakt die er nu nog liggen", aldus lijsttrekker Gerwi Temmink van GroenLinks.

Hoe strikt moeten die afspraken over bouwen aan de binnenwateren zijn? Hoeveel ruimte krijgen projectontwikkelaars en ambitieuze gemeenten? De provinciale partijen verschillen fundamenteel van mening.

De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn op woensdag 20 maart.

Veerse Meer Wolphaartsdijk, hier zijn buitendijkse huisjes gepland (foto: Omroep Zeeland)

Wat vinden de politieke partijen van bouwen aan de kust?

Politieke partij Bouwen aan de kusten van de binnenwateren? Buitendijkse huisjes?
CDA Bouwen aan de kust alleen op aangewezen plaatsen, in overleg met gemeenten. Uitbreiden vakantieparken mogelijk, gekoppeld aan vernieuwing. Geen nieuwe grootschalige parken.
Tegen nieuwe buitendijkse huisjes.
VVD Ruimte voor nieuwe initiatieven. De recreatiesector is belangrijk voor de economie, voor banen, voor de middenstand en voor de inwoners van Zeeland.
Buitendijkse huisjes moet kunnen, maar niet overal.
SGP Ondernemers moeten ruimte krijgen. Nieuwe vakantieparken en appartementencomplexen moeten mogelijk zijn. Wel graag passend bij de authentieke kernen en ingebed in het landschap.
Buitendijkse huisjes moet kunnen, maar niet overal.
SP Geen nieuwe bebouwing aan de kust. Oevers van de Deltawateren beschermen. De provincie moet scherpe kaders aangeven om te voorkomen dat de kust en de oevers van de wateren worden volgebouwd met recreatieparken en hotels.
PVV Bouwen enkel met draagvlak van de bevolking. Er moet ruimte zijn voor nieuwe bouwprojecten, de kusten moeten niet op slot, maar wel bouwen passend bij de omgeving.
Buitendijkse huisjes moet kunnen, maar niet overal.
PvdA Geen nieuwe vakantieparken, campings en hotels buiten de dorpen. Wel ruimte voor nieuwe initiatieven in combinatie met ontwikkeling van nieuwe natuur.
Tegen buitendijkse huisjes.
D66 Geen nieuwe recreatieparken en geen verrommeling van de oevers.
Christen Unie Geen nieuwe grootschalige vakantieparken. Bestaande parken vernieuwen. Wel ruimte voor kleinschalige projecten die passen in het landschap.
Tegen buitendijkse huisjes.
Partij voor Zeeland Geen nieuwe parken. Bestaande parken mogen organisch uitbreiden met respect voor de omgeving. Toerisme is belangrijk voor Zeelands. Bedrijven moeten ruimte krijgen.
Buitendijkse huisjes moet kunnen, maar niet overal.
GroenLinks Geen nieuwe vakantieparken, maar oude parken vernieuwen.
Tegen buitendijkse huisjes.
50 Plus Bij grootschalige recreatieprojecten moet het landschappelijk karakter van Zeeland worden beschermd.
Denk Tegen bouwen aan de kust, dat brengt onherstelbare schade toe aan de natuur.
Partij voor de Dieren Geen nieuwe vakantieparken. Het niet-bebouwde gebied moet open blijven.
Forum voor Democratie Gebieden aanwijzen voor natuur en recreatie. Geen verdere verstedelijking van de Zeeuwse kustplaatsen.
Meer over dit onderwerp:
Veerse Meer Zeeland Kiest Statenverkiezingen
Deel dit artikel:

Reageren