Veel dubbelingen op kieslijsten waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen

Veertig procent van de Zeeuwen die zich kandidaat heeft gesteld voor de Provinciale Staten, staat ook op de kieslijst voor de waterschapsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Politieke partijen hebben zoveel moeite om hun kandidatenlijsten voor de verkiezingen te vullen, dat veel kandidaten op 20 maart noodgedwongen op beide lijsten staan.

Op 20 maart 2019 verkiezingen Provinciale Staten. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de Volkskrant staan in negen provincies kandidaten dubbel op de lijst voor de Provinciale Staten- en de waterschapsverkiezingen. Zeeland spant daarbij de kroon met veertig procent, Utrecht en Limburg volgen met 20 tot 25 procent. Van de Partij voor Zeeland en 50Plus staat in Zeeland zelfs meer dan tachtig procent op beide lijsten. De ChristenUnie volgt met meer dan zeventig procent.

Ook de Partij van de Arbeid, de VVD, Water Natuurlijk, het CDA, de SGP en de Algemene Waterschapspartij hebben Zeeuwen die zowel op de kieslijst voor de waterschapsverkiezingen als op de kieslijst voor de Provinciale Staten staan.

Vissen in dezelfde vijver

"Er is een beperkt aantal kandidaten. Ons ledenaantal komt niet boven de driehonderd uit", verklaart CU-Statenlid Ria Rijksen-Blok in het interview. Een gebrek aan geschikte kandidaten, geldt voor veel partijen. George Lernout, voorzitter van de Zeeuwse 50Plus: "We streven ernaar de provinciale staten en de waterschappen gescheiden te houden, maar kunnen niet uitsluiten dat een combinatie moet worden gemaakt."

Het is overigens verboden om zowel in Provinciale Staten als in het waterschapsbestuur plaats te nemen. Evenmin mag een gedeputeerde ook waterschapsbestuurder zijn. Als iemand voor beide organen gekozen wordt, moet hij dus kiezen.

Deel dit artikel:

Reageren