Schepen in Zeeland grootste vervuilers van allemaal

Schepen in Zeeland grootste vervuilers van allemaal
Schepen in Zeeland grootste vervuilers van allemaal © Omroep Zeeland
Zo ziet de CO2-vervuiling in Zeeland (door zeeschepen) eruit!
Omroep Zeeland heeft die schatting gemaakt op basis van met name CBS-cijfers. Antwerpen en Gent zijn qua haven kleiner dan de grote Nederlandse havens, maar de vaarweg ernaar toe is véél langer. Een zeeschip naar Antwerpen slingert eerst 70 kilometer door Zeeland, met alle uitstoot van dien, voordat het bij de Belgische grens is. En zo'n schip moet ook weer een keer terug. De vaarweg naar Gent loopt voor 47 kilometer door Zeeuws water.

Broeikasgas

Jaarlijks komt zodoende 894 miljoen kilo CO2, dus broeikasgas, uit de machinekamers van zeeschepen in de Zeeuwse lucht. In de rest van Nederland bij elkaar is dat 'maar' 746 miljoen kilo.
Kamerleden geschrokken door uitkomst CO2-onderzoek
En dat valt bij enkele politici in Den Haag niet goed. "Ik schrik ervan dat scheepvaart zo'n aandeel heeft in de CO2-uitstoot en dat moeten we serieus nemen", is een eerste reactie van Kamerlid Suzanne Kröger.

Schonere brandstoffen

Ze beheert binnen de fractie van GroenLinks de portefeuille met daarin onder andere het thema scheepvaart. "Ik ga het in de Kamer erover hebben en met name kijken of havens niet veel meer kunnen differentiëren in hun havengelden naar brandstofgebruik en CO2-uitstoot. Het zou goed zijn als havens meer eisen gaan stellen aan schonere brandstoffen en schonere schepen."
Maar ook Rutger Schonis, nog maar pas benoemd als Kamerlid voor D66, wordt niet vrolijk van de uitkomst van het onderzoek. "Ik vind het verontrustend om te horen en ook jammer want als provincie wordt door middel van het Zeeuws energieakkoord geprobeerd de eigen CO2-reductie voor elkaar te krijgen en voor twintig procent vaart dit aan je voorbij en kun je er niet op sturen. Dat is wel frustrerend."
Het is idioot dat we CO2-uitstoot tegengaan en scheepvaart erbuiten houden!
Suzanne Kröger (Kamerlid GroenLinks)
Het probleem is dat luchtvaart en scheepvaart niet meegenomen zijn in het klimaatakkoord van Parijs. Daarin zijn harde afspraken gemaakt om uitstoot en milieuvervuiling tegen te gaan. Maar omdat vliegtuigen en schepen internationaal zijn, zitten die twee sectoren niet in het akkoord. Dat maakt, zeker in Zeeland, de scheepvaart tot een grote bron van uitstoot die niet aan te pakken is.
In verhouding tot de rest van de CO2-veroorzakers in Zeeland valt de zeescheepvaart overigens nog wel mee. Op het 'land' in Zeeland (inclusief de binnenvaart) wordt jaarlijks 3626 miljoen kilo CO2 de lucht in geblazen.

'Het is idioot'

In een debat heeft Kröger het probleem inmiddels aangekaart. Want zo zegt ze:"Het is raar om één vervuilende industrie buiten de afspraken te houden. Het is natuurlijk idioot dat we allerlei afspraken maken om echt de CO2-uitstoot aan te pakken en dat we dan zeggen de scheepvaart houden we erbuiten." Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat komt volgend jaar met nieuwe afspraken. Die worden gemaakt tussen de overheid en de maritieme sector op het gebied van verduurzaming in de zeevaart.

Lees ook:

<p>Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de <a href="https://www.omroepzeeland.nl/app">Omroep Zeeland app</a> voor <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.omroepzeeland.android&feature=featured-apps">Android</a> of <a href="https://itunes.apple.com/nl/app/omroep-zeeland/id473931082?mt=8">iPhone/iPad</a>.</p>