'Het boeit de burger niet waar het gemeentehuis staat'

Het is, zo vlak voor de verkiezingen van Provinciale Staten, een goed moment om in Zeeland te kijken naar een gemeentelijke herindeling. Dat vindt oud-burgemeester Kees Verhoek uit Burgh-Haamstede. Grotere gemeenten met meer bestuurskracht zijn volgens hem goed voor de economische ontwikkeling.

De laatste gemeentefusies in Zeeland dateren al weer uit 2003. Toen werd het aantal zelfstandige gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen teruggebracht tot drie. De voorlaatste fusie vond plaats in 1997 toen de gemeente Schouwen-Duiveland werd gevormd. Kees Veerhoek was toen wethouder van Westerschouwen en verhuisde mee naar de fusiegemeente. Veerhoek vindt het tijd voor een nieuwe gemeentelijke herindeling: "In het algemeen is het na zo'n 25 jaar in dit land gebruikelijk om te kijken of we moeten herijken."

Kees Veerhoek (1947) was wethouder in Zeeland en burgemeester in Zuid-Holland en Gelderland. Hij kent het klappen van de zweep als het gaat om gemeentelijke herindelingen. Als wethouder van Westerschouwen maakte hij in 1997 de vorming van de gemeente Schouwen-Duiveland mee waar hij ook wethouder was. Als burgemeester van Nederlek (ZH) werkte hij actief mee aan de vorming van de nieuwe grotere gemeente Krimpenerwaard. Neder-Betuwe (G) was zes jaar voor de komst van Veerhoek als burgemeester ontstaan uit drie kleinere gemeenten.

Ook de ontwikkelingen in Noord-Beveland kunnen volgens Veerhoek zorgen dat een herindeling in Zeeland dichterbij komt. De gemeente Noord-Beveland - met 7.400 inwoners de kleinste van Zeeland - is dit jaar bezig met een toekomstvisie. Die moet voor de zomer bekend worden. Mocht de gemeente niet zelfstandig doorgaan, zo redeneert Veerhoek 'dan gaan de panelen verschuiven' en komt er een fusieproces op gang. Maar Noord-Beveland heeft al aangegeven bij de toekomstvisie uit te gaan van de eigen zelfstandigheid.

Groot, groter, grootst

Veerhoek ziet dat de economische ambities in Zeeland groot zijn en dat vindt hij terecht. Maar als je grote bedrijven naar de regio wilt halen, heb je stevige gemeenten nodig met veel bestuurskracht.

Landelijk is er al jaren een trend naar schaalvergroting. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe, grotere gemeentes gevormd. Per 1 januari zijn in acht van de twaalf provincies gemeentelijke herindelingen doorgevoerd. In alle gevallen ging het om samenvoegingen. Alleen in Drenthe, Overijssel, Flevoland en Zeeland vonden geen fusies plaats.

Oud-bestuurder Kees Veerhoek achter het bureau in zijn woonhuis in Burgh-Haamstede. (foto: Omroep Zeeland)

Veerhoek pleit voor één gemeente Walcheren, één gemeente Zeeuws-Vlaanderen - 'al zal dat niet makkelijk zijn' - en verrassend: één gemeente rondom de Oosterschelde, dus Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen bij elkaar. Dat kan volgens de oud-bestuurder een grote, krachtige gemeente zijn met voldoende uitstraling naar buiten.

Sentimenten

Kees Veerhoek weet uit ervaring dat bestuurders vaak bang zijn voor emoties en sentimenten van burgers die dwars zullen gaan liggen bij een samenvoeging. Maar dat gevoel is volgens hem minder belangrijk dan bestuurders denken: "De bevolking is georiënteerd op de eigen leefomgeving en helemaal niet op waar het gemeentehuis staat en de grootte van de gemeente. Dus die belemmering is er niet." Wel begrijpt Veerhoek uiteraard dat burgers niet altijd blij zijn met een fusie: "Natuurlijk, een stukje couleur locale raak je kwijt."

Lees ook:

Reageren