'We krijgen zeventig miljoen voor jeugdzorg, maar geven negentig miljoen uit'

Een penibele financiële situatie, oplopende wachtlijsten en werknemers die bezwijken onder hoge werkdruk. De Zeeuwse jeugdzorg beleeft roerige tijden. Sinds 2015, toen de jeugdzorgtaken van het Rijk naar de gemeenten werden overgeheveld zijn er voortdurend signalen van problemen.

Toch is de gemeenten de schuld geven te makkelijk, vindt de Goese wethouder Derk Alssema die over de Zeeuwse jeugdzorg gaat. "Bij het overhevelen van de jeugdzorg naar gemeenten is er meteen fors gekort op de budgetten. Alle Zeeuwse gemeenten leggen er al jaren geld bij. We krijgen als gemeenten zeventig miljoen euro van het Rijk, maar we geven negentig miljoen euro uit. Die twintig miljoen wordt dus uit andere potjes gehaald."

Landelijk probleem

De problemen in de jeugdzorg spelen landelijk. Uit onderzoek van Bureau Berenschot in 2018 blijkt dat de tarieven die gemeenten bieden voor jeugdzorg niet kostendekkend zijn.

(foto: Omroep Zeeland)

Hoewel de problemen in de jeugdzorg landelijk spelen, maakt het feit dat Zeeland een uitgestrekte en dunbevolkte provincie is, de situatie nog nijpender, zegt wethouder Alssema. "We hebben dit najaar aandacht gevraagd voor de uitzonderlijke Zeeuwse situatie door een brief te schrijven naar minister Hugo de Jonge. "In onze uitgestrekte en dunbevolkte provincie hebben we te maken met langere reistijden voor de hulpverleners. Dat kost meer tijd en dus meer geld."

Kleine regio's harder geraakt

De wethouder hoopt nog in de eerste helft van dit jaar uitgenodigd te worden voor een gesprek met de minister om duidelijk te maken dat organisaties in kleinere regio's nog harder geraakt worden door de verhouding van vaste kosten en inkomsten per casus.

Derk Alssema, wethouder van Goes (foto: Omroep Zeeland)

Een maand geleden, half februari, was jeugdzorgorganisatie Intervence volop in het nieuws wegens financiële problemen. De problemen waar Intervence mee worstelt, staan echter niet op zich. Eerder meldde Juvent, de grootste jeugdzorgaanbieder in Zeeland, dat ze de afgelopen jaren te maken kreeg met forse bezuinigingen terwijl de zorgvraag hetzelfde bleef.

Zorgen niet voorbij

Volgens directeur Ruud Stevens heeft Juvent het financieel nu redelijk op orde, maar zijn de zorgen niet voorbij. "De problemen bij Intervence voelen wij ook. We zijn beiden onderdeel van de jeugdzorgketen en sterk afhankelijk van elkaar. Als het daar stropt, komen kinderen ook te laat onze kant op."

Naast meer geld en aandacht voor de Zeeuwse situatie, is volgens alle betrokkenen een lange termijn visie nodig om de problemen in de Zeeuwse jeugdzorg op te lossen. Derk Alssema: "We zijn volop in gesprek met alle Zeeuwse jeugdzorgorganisaties om een meerjarenplan op te stellen. Dat geeft hen meer financiële zekerheid op de lange termijn."

Lees ook:

Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.

Meer over dit onderwerp:
jeugdzorg problemen Intervence
Deel dit artikel:

Reageren