Biggekerke is (bijna) klaar voor de toekomst

Omdat Biggekerke een relatief kleine kern is, wordt verwacht dat de basisschool over een jaar of vijftien zal moeten sluiten. Aangezien nieuwe scholen worden gebouwd voor veertig jaar, is er al nagedacht over een tweede bestemming voor het pand. Zodra er in de toekomst te weinig scholieren zijn dan kunnen de schoollokalen eenvoudig tot vier zorgwoningen worden omgebouwd.
Toekomstgericht bouwen in Zeeland
Het gebouw, ontworpen door architectenbureau NOAHH uit Amsterdam. de vorm van een karakteristieke Zeeuwse boerenschuur. De buitenkant van het gebouw, waarop drie 'puntdaken' komen, is zwart. In het linkerdeel krijgen het dorpshuis en verenigingen een plek. De rechterkant is voor CBS de Schute, met onder meer vijf lokalen. De beide delen worden verbonden door een aula in het midden, een foyer met tribunetrap en een grote loopbrug die alle ruimtes in het gebouw met elkaar verbindt.

Trots

Woningcorporatie Zeeuwland is, samen met de gemeente Veere, verantwoordelijk voor de bouw en is ook eigenaar van het gebouw. Directeur Marco van der Wel is trots. "Kijk, je bent al jaren met zo'n project bezig en ziet alleen maar tekeningen voorbij komen. Als je het gebouw dan nu ziet staan, ja, dan overtreft het ook mijn verwachtingen."

Leefbaarheid

Volgens Van der Wel kan deze bouwwijze ook een oplossing zijn voor meerdere kernen in Zeeland. "Zeeland is een krimpgebied. Het inwonersaantal daalt en daarmee verdwijnen ook bepaalde voorzieningen in een kern. Dit soort accommodaties, waarbij je na verloop van tijd kan wisselen van invulling, kan er juist voor zorgen dat de leefbaarheid wordt behouden in een kern. Dus als het aan mij ligt krijgt dit project een vervolg."
Zeeuwland bouwt aan de toekomst
Zeeuwland bouwt aan de toekomst © Zeeuwland
Het gebouw is naast toekomstbestendig ook erg duurzaam. Dat wil zeggen dat bij het ontwikkelen rekening is gehouden met energiebesparing. Van der Wel: "Dit is een 'nul op de meter' gebouw. Dat betekent dat er geen kosten zijn, het gebouw uitermate goed geïsoleerd is en er voorzieningen in het gebouw zijn, waardoor het gebouw elektrisch verwarmd wordt. Daarnaast is er bij de bouw gebruik gemaakt van duurzame materialen die hergebruikt kunnen worden."
Deze manier van toekomstgericht bouwen is erg goed voor de leefbaarheid in een dorp.
Marco van der Wel - directeur Zeeuwland
Tineke Lupi van Platform31, een landelijke kennis- en netwerkorganisatie die zich bezig houdt met trends in stad en regio, vindt het een bijzonder project. "Wat ik vooral mooi vind aan dit project is dat een woningcorporatie zich inzet om de leefbaarheid in een kleine kern te behouden. We zien in andere krimpregio's dat corporaties juist worstelen met deze problematiek en zich terugtrekken, waardoor bijvoorbeeld dorpshuizen en scholen leeg komen te staan."

Voorbeeld voor krimpgebieden

Dit initiatief kan volgens Lupi ook een voorbeeld zijn voor andere krimpgebieden in Nederland. "Flexibiliteit van een gebouw is het toverwoord. Dus dat je tijdens de ontwikkelfase al goed nadenkt over een eventuele invulling in de toekomst. Daarnaast is de combinatie met verduurzaming en circulair bouwen sowieso iets waar iedereen mee te maken krijgt in de toekomst. In het gebouw in Biggekerke zijn deze drie elementen goed zichtbaar en dat kan als inspiratiebron werken voor andere corporaties die de laatste jaren ook weer wat meer kunnen en willen investeren."
Tineke Lupi van Platform31 over toekomstgericht bouwen
In Biggekerke is er gekozen voor nieuwbouw, terwijl woningcorporatie Zeeuwland de huidige gebouwen ook had kunnen renoveren. Maar volgens Lupi is renovatie in veel gevallen geen optie. "De staat van het gebouw leent zich meestal niet meer voor de nieuwe functie die het gebouw krijgt. En daarnaast is renovatie meestal ook duurder. Vooral wanneer je kijkt naar alle aanpassingen die gedaan moeten worden in verband met verduurzaming en circulair bouwen. Slopen is in dit soort gevallen de beste optie."
<p>Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.omroepzeeland.android&feature=featured-apps">Android</a> of <a href="https://itunes.apple.com/nl/app/omroep-zeeland/id473931082?mt=8">iPhone/iPad</a>.</p>