Dit zijn de crimineelste Zeeuwse buurten

Als het gaat om gewelds- en seksuele misdrijven (80 in een jaar) of ook fietsendiefstallen (75 keer) is het centrum van Goes nummer één in Zeeland. Maar voor diefstallen uit bedrijfspanden heeft de binnenstad van Middelburg (88 keer) de koppositie. Als het gaat om diefstallen uit woningen voert Tholen-Stad (16 keer) de Zeeuwse ranglijst aan. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers (politieregistraties) per buurt in 2018 die vandaag door het CBS zijn gepubliceerd.

Overval Sint Maartensdijk in november 2018 (foto: Provicom)

Het cijfer van 80 is een forse stijging ten opzichte van het jaar daarvoor toen het in dat deel van Goes nog 51 gevallen betrof. Toen stond de binnenstad van Middelburg met 84 op de eerste plaats en dat cijfer is het afgelopen jaar juist afgenomen.

Fietsen

Goes-centrum is voor Zeeuwse begrippen tamelijk groot, want niet alleen de binnenstad maar ook de buurten die er direct aan grenzen worden erbij gerekend. Dan is een hoger criminaliteitscijfer ook waarschijnlijker. Maar alles is betrekkelijk. De 153 fietsen in het Goese centrum zijn maar een deel van de 537 gestolen fietsen alleen al in de buurt die in ons land de koploper is, Rokin/Damrak/Centraal Station in Amsterdam in dezelfde periode.

In 2017 ging niet Goes aan aan kop in deze ranglijst, maar Middelburg, waar toen de wijken Dauwendaele en de binnenstad op respectievelijk de eerste en tweede plaats stonden. Volgens de politieregistratie is er sprake van een daling van de fietsendiefstallen in Zeeland: van 840 in 2017 naar 693 in 2018, een daling van 18 procent in één jaar tijd. Sinds 2012 toen er in onze provincie nog 2046 fietsen werden gestolen is er jaar in jaar uit sprake van dalende trend.

Kunstmatig

Of het echt een daling is of alleen maar een andere wijze van registratie is niet met zekerheid te zeggen. Vorige week publiceerde het weekblad De Groene Amsterdammer de resultaten van een enquête onder 1500 Nederlandse politie-agenten. Een team van vijf journalisten komt tot de conclusie dat criminaliteitscijfers kunstmatig laag worden gehouden. "Agenten bekennen aan ons dat ze regelmatig, gedwongen door capaciteitsgebrek of orders van hun chef, strafbare feiten buiten de boeken houden", schrijft het weekblad. En ook dat sommige agenten zeggen te werken 'voor de carrière van hun chef' door alleen mooie cijfers aan de leiding te laten zien.

De Hogeschool Zeeland hoefde nog net geen extra fietsenrekken erbij te plaatsen voor alle extra pabo-studenten (foto: Omroep Zeeland)

Middelburg

Een bijna net zo forse afname van 17 procent geldt ook voor diefstallen uit 'niet-residentiële' gebouwen, dus winkels, bedrijven, scholen, kantines enzovoort. Van 1038 in 2017 naar 860 in 2018. In deze statistiek gaat de binnenstad van Middelburg aan kop.

Tholen

Als het gaat om diefstallen uit woningen (of uit schuurtjes bij woningen) heeft Tholen-stad de eerste plaats in Zeeland. Het totaal aantal in Zeeland is in één jaar tijd gedaald van 784 naar 672 diefstallen.

Meer over dit onderwerp:
Goes fietsendiefstallen
Deel dit artikel:

Reageren