Oproep van Terneuzen aan provincie: laat Gentenaren hier de vacatures opvullen

Welke partijen het nu ook worden die onze provincie samen in een coalitie gaan besturen na de verkiezingen, de gemeentebesturen van Terneuzen en Gent hebben hen nu al een oproep gedaan: pak snel door met de Kanaalzone. Ze vragen in een brief aan het nieuwe provinciebestuur aandacht voor de zogeheten Kanaalsprong.

Huidige goederenspoorlijn op de Axelse Vlakte (foto: Omroep Zeeland )

Dat is een plan voor de ontwikkeling van het gebied rond het kanaal van Gent naar Terneuzen. In meerdere 'sprongen' moet de economie in het gebied gestimuleerd worden. Vorige week organiseerde de gemeente Terneuzen samen met North Sea Port een Zeeuws politiek debat over de Kanaalzone. De aanbevelingen uit deze brief borduren volgens de Terneuzense burgemeester Jan Lonink voort op de conclusies van dat debat.

Grensoverschrijdende pilot

In de brief roept Lonink het nieuwe provinciebestuur op om een grensoverschrijdende pilot op te zetten samen met het Rijk en Vlaamse overheden. Daarbij moet onder meer de infrastructuur in de regio worden verbeterd, onder meer door een directe vervoersverbinding tussen Gent en Terneuzen. "Goede infrastructuur en kwalitatief goede woon- en werkmilieus helpen om mensen te binden en te trekken", staat in de brief.

Daarbij brengt Lonink twee ontwikkelingen samen: het tekort aan personeel in Zeeuws-Vlaanderen en de groei van het inwonertal in Gent. "De regio Gent groeit de komende decennia naar verwachting met 100.000 tot 150.000 inwoners." Lonink hoopt dat door de betere vervoersverbinding de Gentenaren de openstaande Zeeuws-Vlaamse vacatures kunnen komen opvullen.

Sprong in de economie

De drie 'sprongen' die samen de zogeheten 'Kanaalsprong' moeten vormen, bestaan uit een sprong in de economie, een sprong over de grens en een sprong in netwerk. Bij de sprong in de economie schrijft Lonink dat de nieuwe sluis in Terneuzen grote kansen biedt voor economische groei, maar dat lukt alleen als mensen hier willen komen wonen en werken.

Met de sprong over de grens wordt een betere verbinding bedoeld met Gent en omgeving. Volgens Lonink heeft de spring in de economie alleen kans van slagen als 'de grens tussen ons en onze buren geen rol meer speelt'. Met de sprong in het netwerk wordt bedoeld dat een breed scala aan organisaties en overheden hun krachten moeten bundelen om de zogenoemde Kanaalsprong mogelijk te maken.

Voor het eerst

Burgemeester Lonink heeft de brief vanmiddag aan de formateur verstuurd. De burgemeester van Gent, Mathias De Clercq, steunt de brief. Het is voor het eerst dat Gent en Terneuzen samen het Zeeuwse provinciebestuur op deze manier vragen om samenwerking voor de Kanaalzone.

Deze oproep tot het verbeteren van de grensoverschrijdende infratructuur is overigens op zichzelf niet nieuw. Er wordt in Zeeland al jaren op aangedrongen dat er een treinverbinding moet komen tussen Gent en Terneuzen, maar tot nu toe zijn de eerdere initiatieven gesneuveld door te hoge kosten.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren