'Vlissingse aanbesteding strandbeheer lijkt op knoeiwerk'

De gemeente Vlissingen wil alweer af van het contract dat het onlangs tekende over het beheer van de Vlissingse stranden. Volgens het contract neemt de Stichting Strandexploitatie Veere het beheer en de bewaking van de stranden voor vijftien jaar over van de gemeente.

Daarover ontstond veel commotie doordat de bekende strandwacht Albert Dijkstra in de nieuwe constructie zijn baan kwijtraakte. Nu blijkt dat de gemeente het huiswerk slecht heeft gedaan en het contract helemaal nog niet had mogen tekenen. Raadslid Pim Kraan spreekt van knoeiwerk.

Reddingspost Nollestrand (foto: omroep zeeland)

De gemeente Vlissingen verdient geen schoonheidsprijs als het gaat om het op orde brengen van het beheer van de Vlissingse stranden. Ruzie met waterschap Scheldestromen, ruzie over de strandbewakingspost, het niet raadplegen van de raad bij het afsluiten van een overeenkomst ter waarde van vijf miljoen... En nu wil de gemeente de pas gesloten overeenkomst al weer ontbinden. We zetten het even op een rijtje.

Wat is er aan de hand?

De Walcherse stranden zijn eigenlijk van waterschap Scheldestromen. Die vond in 2016 dat er meer betaald moest gaan worden dan de huur van ongeveer 45 euro (honderd gulden) die Vlissingen en Veere tot dan toe afdroegen. De gemeenten vangen op jaarbasis namelijk veel huur voor de grond waar de strandpaviljoens en strandhokjes op staan, en het waterschap wilde daar een groter deel van. Veere ging al snel overstag, maar Vlissingen en Scheldestromen kwamen in een langdurige ruzie terecht, waarbij het waterschap de huurovereenkomst opzegde. Zo liep Vlissingen huurinkomsten mis.

Het waterschap deed voor het beheer van de Vlissingse stranden in 2016 en 2017 een beroep op de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV), die ook de andere Walcherse stranden onder de hoede heeft. De bewaking bleef wel in handen van de gemeente Vlissingen, onder leiding van Albert Dijkstra, die dat al tientallen jaren deed. De kosten daarvan waren inzet van nog meer ruzie omdat Vlissingen vond dat het waterschap dat ook moest betalen.

Uitkijktoren

Eind februari werd bekend dat Scheldestromen en Vlissingen er uit waren over wie hoeveel van de huurpenningen kreeg en wie het beheer zou betalen. Vlissingen wilde vervolgens het beheer en de bewaking uitbesteden omdat het op die manier een ton zou kunnen besparen. Dus werd er besloten dat de SSV het beheer voor langere tijd zou gaan doen. Strandwacht Albert Dijkstra zou op één of andere manier dan mee moeten gaan en in dienst komen bij SSV.

Daarnaast kwam Vlissingen in conflict met de eigenaar van het strandpaviljoen Panta Rhei over de toren van de strandbewakingspost. Het geld voor de bouw van de toren werd door de eigenaar van de Panta Rhei voorgeschoten, maar over de terugbetaling kreeg hij met Vlissingen woorden. De ruzie werd uiteindelijk opgelost met het kopen van de uitkijktoren voor bijna 70.000 euro.

Burgemeester Van den Tillaar van Vlissingen (foto: omroep zeeland)

Dat klinkt als een mooie oplossing, toch?

Op het eerste gezicht wel, ja. Maar wie het strandbeheer als klus ter waarde van 370.000 euro per jaar wil aanbieden moet dat volgens de regels doen. En dat betekent dat er dan Europees moet worden aanbesteed. Zodat ook andere partijen dan de SSV mee kunnen dingen naar het contract.

Klinkt goed, want dan krijg je de scherpste prijs.

Dat zou je denken, maar Vlissingen wil het liefst met SSV in dienst om een 'efficiënt en uniform' strandbeheer te krijgen op heel Walcheren. Albert Dijkstra denkt echter dat hij een andere oplossing heeft waar Vlissingen volgens hem baat bij gaat hebben; hij gaat zelf verder als zelfstandige en neemt via een eigen bv het beheer, tegen een goedkoper tarief, over. Hij zegt dit plan meerdere malen aan te hebben gegeven op het stadhuis.

Uit een verslag van de bemiddeling tussen het waterschap en Vlissingen blijkt dat in ieder geval burgemeester Van den Tillaar ervan op de hoogte was: "De burgemeester deelt mede dat een complicerende factor bij het wel of niet aanbesteden is dat mogelijk Albert Dijkstra zal mee willen dingen naar de aan te besteden diensten." (bestuurlijk overleg, 7 februari 2019). Waarom Dijkstra niet mee mag dingen naar het beheer is niet duidelijk.

Vlissingen wil echter met SSV door en wil daarvoor gebruik maken van het het zogenoemd 'uitsluitend recht'. In dat geval hoeft er toch geen Europese aanbesteding te worden gedaan. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Zo moet SSV de enige zijn die het werk kan verrichten in de buurt. En dat klopt niet, want in ieder geval Albert Dijkstra zegt het beheer te kunnen doen. Daarnaast moet Vlissingen op aanbestedingssite Tenderned aankondigen dat ze alleen met SSV door willen gaan, en daarna twintig dagen wachten alvorens de overeenkomst te tekenen. Dit om belanghebbenden toch de kans te geven in bezwaar te gaan.

Hier gaat in ieder geval iets fout want Vlissingen plaatst het bericht op 27 februari en burgemeester Van den Tillaar tekent al een dag later, 28 februari, een contract voor vijftien jaar met SSV.

Dat lijkt niet te kloppen.

Dat vond Albert Dijkstra ook. Hij tekende bezwaar aan, waarop hij naar de rechter stapte. Het kort geding staat gepland op 29 maart.

Albert Dijkstra (links) strandwacht in Vlissingen (foto: omroep zeeland)

Wat vindt de gemeenteraad hier eigenlijk van?

Omroep Zeeland belde met een zestal raadsleden. Daaruit bleek dat geen enkel raadslid op de hoogte was van de details van de gang van zaken. Niemand wist waarom er besloten is tot het gebruik maken van 'uitsluitend recht', niemand wist dat Albert Dijkstra ook mee had willen dingen naar het strandbeheer en niemand wist met zekerheid te vertellen of de burgemeester een overeenkomst voor vijftien jaar met een waarde van ruim vijf miljoen euro zonder bekrachtiging van de gemeenteraad mag ondertekenen.

Hoe kan dat?

Hoewel er een ambtelijk advies lag om de raad in dit dossier op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en ze niet achteraf te confronteren met een voldongen feit, kregen de raadsleden toch alles pas te horen toen de overeenkomst al was getekend. Dus zonder daar verder iets aan te kunnen doen, en zonder op de hoogte te zijn van de details.

Pim Kraan van de POV is niet mild in zijn oordeel als hij met de bevindingen van Omroep Zeeland wordt geconfronteerd: "Je kan niet ontkennen dat het college naar de raad toe erg tekort is geschoten als het gaat om informatievoorziening."

En nu? Afwachten tot de rechtszaak?

Nee hoor, uit een brief van vorige week blijkt dat Vlissingen nu van de getekende overeenkomst af wil. Raadslid Pim Kraan kan er niet bij: "Dat lijkt op ongelofelijk knoeiwerk. Ze hebben iets ondertekend wat ze niet mochten, en zijn nu afhankelijk van SSV en het waterschap om dat te herzien. Het is nogal wat dat je je als college in dit dossier weer in zo'n idiote situatie hebt gemanoeuvreerd."

Wat zegt de gemeente zelf hierover?

Niets. Zolang de rechtszaak nog niet van tafel is wil Vlissingen niet communiceren over de kwestie.

Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.

Meer over dit onderwerp:
Vlissingen Albert Dijkstra Strandbeheer
Deel dit artikel:

Reageren