Eerste islamitische basisschool in Zeeland

Er komt zeer waarschijnlijk een islamitische basisschool in Zeeland. Dat zou de eerste zijn in de provincie. De school zou ergens in het Middengebied in Vlissingen moeten komen en volgend jaar zijn deuren openen.

De Stichting Islamitisch Primair Onderwijs uit Breda, kortweg SIPO, heeft een aanvraag bij de gemeente Vlissingen ingediend om een school te mogen openen. De voorkeur van stichtingsdirecteur Mohammed Talbi gaat uit naar het Middengebied in Vlissingen, omdat volgens hem daar de meeste mensen wonen die behoefte hebben aan een islamitische basisschool.

Vorig jaar had Talbi ook een aanvraag ingediend, maar die trok hij weer in, omdat hij verwachtte het vereiste aantal leerlingen niet te halen. Dat is nu anders. Binnen vijf jaar moet de school onderwijs geven aan 242 leerlingen. Dat aantal moet vervolgens vijftien jaar achtereen worden gehandhaafd.

Negatief imago

Het is de vraag of de mogelijke komst van een islamitische school weerstand zal oproepen in Vlissingen. Islamitische scholen, zoals onlangs het Haga Lyceum in Amsterdam, komen niet zelden negatief in het nieuws. Talbi weet niet hoe de reacties in Vlissingen zullen zijn. Vooralsnog heeft hij slechts positieve reacties op zijn plannen ontvangen. Per 1 april moeten bij Vlissingen alle papieren die horen bij de aanvraag binnen zijn. Gisteren heeft directeur Talbi de laatste prognoses op de post gedaan.

Per 1 augustus

Het verzorgingsgebied van de school wordt Vlissingen en Middelburg, maar ook kinderen uit andere Zeeuwse plaatsen zijn er welkom. Als de gemeenteraad en het ministerie positief besluiten over de islamitische school gaan de deuren op 1 augustus volgend jaar open voor de leerlingen.

Mohammed Talbi van SIPO over de eerste islamitische bassisschool in Zeeland

Deel dit artikel:

Reageren