Zeeuws tegengeluid; 'Nashville-verklaring druist in tegen fundamenteel grondrecht'

Zeeuws tegengeluid; 'Nashville-verklaring druist in tegen fundamenteel grondrecht'
Zeeuws tegengeluid; 'Nashville-verklaring druist in tegen fundamenteel grondrecht' © Omroep Zeeland
Het Zeeuwse verzet tegen een Amerikaans anti-lhbti-pamflet
De Nederlandse vertaling van die Amerikaanse verklaring is getekend door 250 mannen uit onder andere de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten en de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), onder wie ook meerdere dominees die in Zeeuwse kerken preken. De verklaring is ook ondertekend door meerdere SGP-politici, van wie de meest in het oog springende de SGP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer is, Kees van der Staaij.

'Zondig'

De verklaring stelt dat God het huwelijk heeft bedoeld als levenslang verband tussen één man en één vrouw. In de verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en wordt ook de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen 'genezen'. In de verklaring staat verder dat het 'zondig' is om 'homoseksuele onreinheid of transgenderisme' goed te keuren.
Regenboogvlag
Regenboogvlag © Pixabay
De Zeeuwse partijen vinden dat hiermee een verkeerd signaal wordt afgegeven aan de lghbti-gemeenschap. Daarom komen ze nu met een eigen tegenhanger: de Zeeland-verklaring, waarin vooral aandacht is voor het recht op gelijke behandeling en het verbod op discriminatie, zoals die zijn verankerd in artikel 1 van onze grondwet. "Iedereen is gelijkwaardig en moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn", is de slotconclusie.

Geen ruimte voor discussie

Waar de Zeeuwse tegenstanders van de Nashville-verklaring vooral over vallen is dat er geen enkele ruimte wordt gelaten voor discussie of voor het hebben van een afwijkende mening. Zo staat er in de verklaring: "Wij ontkennen dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen."

Geschrokken en verdrietig

Het LHBT Netwerk Zeeland is er geschrokken van de verklaring. Stefano la Heijne: "Ik moet vooral denken aan de mensen die in zo'n geloofsgemeenschap leven en nog uit de kast moeten komen. Ik kan me haast niet voorstellen hoe verschrikkelijk het is, om hiermee geconfronteerd te worden." Tegelijkertijd is La Heijne blij met storm aan reacties tegen de ondertekenaars van de verklaring.
Stefano La Heijne van LHBT Netwerk Zeeland

Ongeloof

Het Middelburgse D66-Kamerlid Rutger Schonis reageert op Twitter vol ongeloof. "Ik ken u als een kundige collega", schrijft Schonis aan de SGP-lijsttrekker Van der Staaij. "Daarom valt uw steun voor de Nashville-verklaring mij zo vies van u tegen. U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders."
De ondertekening van de Nasville-verklaring door Van der Staaij raakt Schonis persoonlijk. "Ik ben natuurlijk zelf homoseksueel en ik heb een partner. We zijn nog niet getrouwd, maar zouden dat wel graag willen. En dan raakt het je wel persoonlijk dat een collega-Kamerlid zegt dat je niet mag trouwen, omdat 'dat van mijn geloof niet mag'."
Zeeuwse D66'er: ondertekening Van der Staaij raakt mij persoonlijk
Schonis verraste eerder als lid van de Zeeuwse Provinciale Staten in een discussie over de status van Zeeland als regenboogprovincie vriend en vijand met een emotioneel betoog over zijn eigen coming out en voor acceptatie van liefde in al haar vormen. De Zeeuwse D66-fractie is dan ook een van de partijen die het Zeeuwse tegengeluid ondersteunen.

Storm van verontwaardiging

Ook landelijk zorgt het nieuws over de ondertekening van de verklaring voor een storm van verontwaardiging. Zo spreekt minister Ingrid van Engelshoven van het Ministerie van Emancipatie op Twitter van 'stappen terug in de tijd' en volgens haar bewijst dit dat Nederland 'nog een lange weg te gaan' heeft op het gebied van acceptatie van lhbti's.
Desondanks blijft Van der Staaij achter zijn ondertekening van de tegen homo's en transgenders gekante Nashville-verklaring staan. "De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit", reageert de SGP-voorman vandaag op alle kritiek. "In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring."

Felle reactie

De Zeeuwse SGP-fractie zegt in een reactie de ophef die is ontstaan rondom het ondertekenen van de Nashville-verklaring te betreuren. Toch blijven ook de Zeeuwse SGP'ers ondanks de felle reactie die verklaring steunen.
Zeeuwse SGP betreurt ophef, maar blijft Nashville-verklaring steunen
Volgens SGP-Statenlid Goos Roeland is de tekst van de van oorsprong Amerikaanse tekst wat 'feller getoonzet dan wij normaal in Nederland doen'. Toch wil hij geen afstand nemen van de tekst staan. "De bijbelse opvatting is tweeledig: enerzijds de liefde voor de medemens, wie het ook is. Ieder mens mag er zijn. Van de andere kant is het niet zo dat alle opvattingen door de bijbel gehonoreerd worden."

Nederlandse vertaling

De door Van der Staaij en andere SGP'ers ondertekende tekst is de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring, een document dat in 2017 werd opgesteld in Nashville, in de Verenigde Staten. Daarin staat beschreven hoe christenen volgens de ondertekenaars moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit.
Net als in het Amerikaanse origineel is de toon in de Nederlandse versie, met de titel Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit, sterk anti-lhbti. De Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring is gemaakt door evangelist Arjan Baan en Piet de Vries van de Hersteld Hervormde Kerk.

Strafrechtelijk onderzoek

Het Openbaar Ministerie heeft nu aangekondigd dat er een onderzoek komt naar de eventuele strafbaarheid van de Nashville-verklaring. Op basis van de beoordeling kan er mogelijk een strafrechtelijk onderzoek volgen. Hoelang de beoordeling van het OM gaat duren, is niet bekend.

Lees ook:

<p>Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de <a href="https://www.omroepzeeland.nl/app">Omroep Zeeland app</a> voor <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.omroepzeeland.android&feature=featured-apps">Android</a> of <a href="https://itunes.apple.com/nl/app/omroep-zeeland/id473931082?mt=8">iPhone/iPad</a></p>