Zeeuwse agrariërs maken kans op 3,3 miljoen subsidie

Een subsidiepot van 3,3 miljoen euro trok een zaal vol agrariërs donderdagavond naar het dorpshuis in Kapelle. De provincie Zeeland, ZLTO en waterschap Scheldestromen stellen voor het derde jaar op rij een groot bedrag beschikbaar om Zeeuwse boerenbedrijven te moderniseren.

Zeeuwse argrariers mogen subsidiepot van 3,3 miljoen verdelen (foto: Omroep Zeeland)

Aan de subsidieregeling zitten een hoop voorwaarden. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat opende de avond met de woorden: "We kunnen ook allemaal met 16.000 euro naar huis gaan vanavond, dan zijn we meteen klaar. Maar zo gemakkelijk gaat het helaas niet." Het verlanglijstje van de boeren moet aansluiten bij de vele voorwaarden die vooraf zijn gesteld. Ook moet de minimale subsidieaanvraag 25.000 euro zijn, tot een maximum van 125.000 euro.

Fruittelers en biologische boeren maken meer kans

Het geld wordt beschikbaar gesteld door Europa, de provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en de ZLTO. Het subsidiebedrag is veertig procent van de investering. De rest moet van de agrariërs zelf komen. Fruittelers en biologische boeren hebben dit jaar een streepje voor. De Bat: "Vorig jaar is er 4,4 miljoen euro beschikbaar gesteld, daar zaten geen fruittelers en biologische boeren bij. Zij maken dit jaar daarom een grotere kans om subsidie te ontvangen."

De regeling is opgedeeld in investeringen op het gebied van bodem, klimaat en energie (1,7 miljoen subsidie) en een aparte categorie voor waterinvesteringen, zoals regeninstallaties en ondergrondse zoetwateropslag. Daarvoor is 1,5 miljoen beschikbaar. De Bat was positief over de grote opkomst: "Dat laat zien dat er binnen de Zeeuwse sector nog altijd middelen zijn om te investeren. Dat is een goed teken."

POP3

De subsidie valt onder het POP3 programma, oftewel het Plattelands Ontwikkelings Programma. Dit jaar is het de derde en laatste keer dat in het kader van dit programma subsidie wordt verstrekt. Op 12 juli sluit de aanvraag. In januari 2020 horen de boeren die een aanvraag hebben gedaan of deze zijn goedgekeurd.

Meer over dit onderwerp:
ZLTO Waterschap Scheldestromen pop-3 Subsidie
Deel dit artikel:

Reageren