Kwestie riviercruiseschepen ligt politiek gevoelig na ongelukken

Hoe veilig is de oversteek van een riviercruiseschip op de drukbevaren Westerschelde? Moet er niet verplicht beloodst worden? Die vragen zijn actueel sinds de bijna-ramp voor de kust van Terneuzen. Op 1 april vond daar een aanvaring plaats tussen een riviercruiseschip en een tanker. Daarbij vielen vijf gewonden.

Aanvaring cruiseschip en tanker op Westerschelde (foto: HV Zeeland)

De aanvaring tussen het Zwitserse riviercruiseschip Viking Idun en de Maltese tanker Chemical Marketeren is niet het enige incident. Eind maart botsten bij Nijmegen een riviercruiseschip en een vrachtschip tegen elkaar, zonder dat er mensen gewond raakten. Afgelopen week vielen zeven gewonden toen een riviercruiseschip tegen een aangemeerd schip in de haven van Rotterdam voer.

Meer dan 600 oversteken

Riviercruiseschepen maken steeds meer gebruik van de Westerschelde. Dit jaar worden meer dan 600 oversteken, van en naar de Belgische havens, verwacht. Die oversteken gebeuren meestal 's nachts. Aan boord van de riviercruiseschepen zijn merendeel oudere mensen als gast aanwezig, een kwetsbare groep.

De Westerschelde wordt gezien als binnenwater, waar dezelfde regels voor gelden als bijvoorbeeld de Rijn en de Maas. Daarom is beloodsing niet nodig. De regels voor varen op binnenwateren zijn onder meer dat golven niet hoger mogen zijn dan 1,5 meter, dat het zicht 1000 meter moet zijn en dat de voertaal Nederlands of Engels is. Vorige week werd nog een tanker stilgelegd in de Vlissingse Sloehaven, omdat er niemand aan boord was die Nederlands of Engels sprak.

'Westerschelde indelen bij Noordzee'

Voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland is al jaren bezorgd over de toename van het aantal riviercruiseschepen op de Westerschelde. "Wij hebben er vroeger zelf voor gepleit om de Westerschelde bij de Noordzee in te delen, als zeewater. Het is nu als gemeente ingedeeld al rivier. Maar de Westerschelde is een hele specifieke riviermonding, met sterke stroming en heel verschillend scheepvaartverkeer. Wij willen niet verbieden, maar de risico's onder controle te krijgen."

Terneuzens raadslid Giel van Boom (TOP Gemeentebelangen) en Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66) (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels zijn er politieke vragen gesteld. Eerst door het Terneuzense raadslid Giel van Boom van TOP Gemeentebelangen aan het college van de gemeente Terneuzen. Hij vraagt zich af of verplichte beloodsing niet mogelijk is. Na het incident in de haven van Rotterdam werden kamervragen gesteld door het Middelburgse Tweede Kamerlid Rutger Schonis van D66. Hij is bang dat hulpdiensten niet zijn voorbereid op een ongeluk met een riviercruiseboot, waarbij veel passagiers betrokken zijn.

Politiek gevoelig

De politieke gevoeligheid is door de vragen zo toegenomen dat bijna alle partijen, die te maken hebben met de veiligheid op de Westerschelde, niet voor de microfoon van Omroep Zeeland willen reageren op deze kwestie. Alleen de Veiligheidsregio Zeeland, bij monde van voorzitter Jan Lonink, spreekt haar zorgen uit. "Mede vanwege de toename van het aantal riviercruiseschepen op de Westerschelde hebben wij besloten om niet meer om de vier jaar een risicoanalyse te doen, maar om de twee jaar."

Beloodsing op zee (foto: OZ)

Op advies van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt Rijkswaterstaat geen commentaar te willen geven, behalve op schriftelijke vragen. Gevraagd naar eventuele maatregelen om de veiligheid van riviercruiseschepen te verbeteren wordt geantwoord: "Wij wachten op de resultaten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de aanvaring. Mochten resultaten uit dat onderzoek naar het recente incident er aanleiding toe geven om de regels aan te passen, dan is dat een mogelijkheid."

Niemand spreekt zich uit

Het loodswezen in zowel Nederland als België waagt zich ook niet aan uitspraken over de mogelijkheid van verplichte beloodsing. Net als de branchevereniging Schuttevaer. Rijkswaterstaat reageert alleen schriftelijk: "Beloodsing wordt alleen verplicht gesteld indien dat nodig is. (Inter)nationale afspraken verzetten zich ook tegen deze maatregel." Lonink reageerde wel voor de camera, maar terughoudend. "Dat moeten, denk ik, deskundigen met elkaar bepalen."

Het wachten blijft dus op de resultaten van het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de aanvaring. Contact met deze raad leert dat die uitspraak wel een jaar op zich kan laten wachten.

Deel dit artikel:

Reageren