Aanpak duinovergangen Kop van Schouwen

WESTENSCHOUWEN - De overgangen Speelduin en Scholderlaan moeten in 2011 ook voor gehandicapten toegankelijk zijn. De provincie heeft hiervoor vergunning gegeven.
Beschermd natuurgebied Die vergunning is nodig omdat de Kop van Schouwen beschermd natuurgebied is. Onder meer de noordse woelmuis, de nauwe kortslak en de orchidee groenknolorchis komen er voor.
Er worden ook rustbankjes geplaatst.