Geen ruimte voor extra nieuwe windmolens

OOST-SOUBURG - Het ministerie wil er de komende tien jaar 125 grote windmolens bij bouwen in Zeeland om meer energie op te wekken.
Van Waveren wil wel meewerken aan de uitbreiding van windenergie. Maar dan door bestaande windmolens te vervangen door grotere windmolens.
In september overleggen de provincie en het ministerie van VROM over de toekomst van windenergie in Zeeland.