Veel aanmeldingen voor HZ en Roosevelt Academy

VLISSINGEN - Bij de Hogeschool Zeeland zijn voor het studiejaar 2010/ 2011 van Nederlandse studenten 1186 aanmeldingen binnen. Het aantal inschrijvingen vanuit het buitenland schommelt rond de 200.
De opleiding sport en beweging die dit jaar van start gaat, is al direct erg in trek. 70 belangstellenden hebben zich al gemeld. De opleiding vitaliteitsmanagement die voor het tweede jaar kan worden gevolgd trekt 35 studenten meer dan vorig jaar.
Een lichte daling doet zich voor in het aantal studenten dat technische opleidingen en de Pabo wil volgen.