Raad negeert protest tegen brandweerpost in woonwijk

De gemeenteraad van Borsele heeft ingestemd met de bouw van een nieuwe brandweerpost in Heinkenszand, op de hoek Guldenroedestraat - Hoefbladstraat. Omwonenden overwegen in beroep gaan tegen dit besluit bij de Raad van State.

(foto: Omroep Zeeland)

'De beste locatie'

Het college van B&W van de gemeente Borsele heeft in februari ingestemd met het plan om de nieuwe brandweerpost te bouwen op de hoek Guldenroedestraat - Hoefbladstraat. Uit een onderzoek naar de beste locatie, in opdracht van de gemeente, kwam deze als beste uit de bus van de 13 onderzochte locaties. SGP ChristenUnie, het CDA en de PvdA stemden voor het voorstel van het college. Daarmee werd het aangenomen met 12 stemmen voor en 7 tegen.

Posten samenvoegen

Heinkenszand heeft sinds jaar en dag een vrijwillige brandweer. De 22 vrijwilligers komen uit Heinkenszand en Nisse en, sinds de samenvoeging in 2016, ook uit 's-Heer Arendskerke. Aanleiding voor de bouw van een nieuwe post is de samenvoeging van de posten 's Heer Arendskerke en Heinkenszand. De huidige brandweerpost aan de Stenevate zou qua ligging ongeschikt zijn om de twee korpsen samen te voegen, en 'voldoet ook niet langer aan de eisen die aan een moderne brandweerpost mogen worden gesteld'.

De bouw van de brandweerpost en de aankoop van de grond kost ruim 1.7 miljoen euro.

Brandweerhelmen liggen klaar voor uitruk. (foto: Omroep Zeeland)

Eigen onderzoek omwonenden

Omwonenden hebben een eigen onderzoek uit laten voeren naar het proces om te komen tot de beste locatie voor de nieuwe brandweerpost. Volgens de onderzoekers heeft de gemeente Borsele meerdere steken laten vallen. Zo zijn volgens hen de aanrij- en uitruktijden onvoldoende geanalyseerd en zijn de maatregelen om die aanrij- en uitruktijden per locatie te verbeteren in onvoldoende mate onderzocht.

Volgens omwonenden is het vreemd dat de nieuwe brandweerpost in een woonwijk komt, terwijl er vlakbij een industrieterrein ligt. Ze vinden dan ook dat het besluit om de nieuwe post te bouwen aan de Hoefbladstraat dient te worden herzien. Omwonenden hebben al aangekondigd dat ze mogelijk in beroep gaan tegen dit besluit bij de Raad van State, en dat zou kunnen leiden tot ernstige vertraging van de bouw.

Nu al overlast

De buurt geeft aan dat er nu al overlast is van verkeersdruk en verkeerslawaai. De gemeente Borsele zegt daarover in gesprek te zijn met een aantal omwonenden. Mede daarom zegt de gemeente dat er een gedegen analyse is uitgevoerd door een kwaliteitsteam 'vanuit het perspectief van het algemeen belang, en niet vanuit het perspectief van de belanghebbenden bij één van de locaties'. 269 omwonenden hebben een petitie tegen de komst van de brandweerpost ondertekend.

Reportage besluit brandweerpost Heinkenszand

Deel dit artikel:

Reageren