Ziekenhuisdirecteur: Rijtijd ambulance 'niet het allerbelangrijkst'

"Etten-Leur kan makkelijk naar het ziekenhuis in Breda, maar Tholen staat met de rug tegen de dijk, wij kunnen geen kant op", riep Petrina Geluk (CDA) uit. Kritische raadsleden in Tholen uitten hun grote zorgen over de bereikbaarheid van het nieuwe ziekenhuis Bravis in Roosendaal dinsdagavond in de commissievergadering. Daar gaf de ziekenhuisdirectie van Bravis toelichting op haar besluit het ziekenhuis te vestigen op de locatie Bulkenaar in Roosendaal.

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom (foto: Omroep Zeeland)

Kunnen de wettelijke aanrijtijden van 45 minuten van ambulancepost tot de spoedeisende hulp in het ziekenhuis wel gehaald worden? De bezorgde raadsleden zijn er niet gerust op. De berekeningen van de aanrijtijden zijn volgens raadslid Geluk 'een bureaucratisch product, berekeningen op papier met gemiddelden en aannames.'

"Als we het voor Stavenisse gaan uitrekenen, zal het veel meer zijn", stelt Marcel Vercammen (CU). "We hadden deze avond beter kunnen beleggen in het dorpshuis in Stavenisse", zegt raadslid Geluk (CDA), "Dat is twintig kilometer verderop. En daar wonen ook mensen van vlees en bloed die soms zorg nodig hebben".

Geen garanties

Ziekenhuisdirecteur Hans Ensing gaf toe dat de rekenmodellen van het RIVM uitgaan van gemiddelden en grotere postcodegebieden en niets kunnen garanderen: "Er zullen altijd situaties zijn, waarin de tijden niet worden gehaald". Maar volgens hem is de reistijd naar een ziekenhuis niet het allerbelangrijkste als een patiënt moet worden opgenomen. Als de ambulance maar snel ter plaatse is bij de patiënt. "Want in de ambulance op weg naar het ziekenhuis wordt al volop zorg geleverd, als vooruitgeschoven post van de eerste hulp."

Bovendien zijn die aanrijtijden 'maar een schijnzekerheid', zegt Ensing, "Heeft u een groot cardiologisch trauma dan rijdt de ambulance naar Breda of heeft u groot neurologisch trauma, dan gaat u naar Tilburg. Het is veel belangrijker dat u de zorg krijgt op de goede plaats."

Testrit

"Ik zou willen voorstellen om een testrit te maken met een ambulance", besluit raadslid Kees Knults (SGP), "Vanaf het dorpsplein van Stavenisse. Laten we loskomen van de modellen."

Raadsleden legden ook het vuur aan de schenen van wethouder Jan Harmsen (CU), nadat hij zei dat de 45-minutennorm 'heilig is', wat hem betreft. "Daar ben ik verbaasd over", riposteerde Petrina Geluk (CDA), "Vorige week zei u nog dat u gerust bent over de aanrijtijden, nu is het ineens een harde eis."

Verder bepleitte een meerderheid van de aanwezige raadsleden nieuwe en snelle openbaar vervoer-verbindingen naar het nieuwe ziekenhuis.

Bravis concentreert de zorg in Roosendaal

Bravis, dat in 2014 is ontstaan na een fusie tussen ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom en ziekenhuis Franciscus in Roosendaal, werkt nu nog vanuit die twee locaties. Om efficiënter en goedkoper te werken, wil Bravis de zorg concentreren in één nieuw ziekenhuis. De zorgorganisatie wil de dure voorzieningen - zoals de intensive care, operatiekamers en de spoedeisende hulp - niet dubbel openhouden. Daarnaast wil het ziekenhuis de verschillende specialismen, die nu verdeeld zijn over de twee locaties, bij elkaar brengen. Zoals de cardiologen die in Roosendaal werken en de longspecialisten uit Bergen op Zoom.

Bij de keuze voor Roosendaal heeft Bravis naar eigen zeggen vooral ook rekening gehouden met het aantal inwoners per regio. In het oosten van het verzorgingsgebied van Bravis wonen meer mensen. Roosendaal ligt daarom 'gunstiger voor de meeste inwoners van onze regio', aldus het bestuur van Bravis in een verklaring. In de omgeving van Roosendaal heeft Bravis tienduizenden patiënten. De vrees is dat die massaal naar het ziekenhuis Amphia in Breda zouden gaan als Bravis voor Bergen op Zoom zou kiezen.

In Bergen op Zoom blijft nog wel een poliklinische afdeling. Daar kunnen mensen terecht voor kleine ingrepen waarvoor je niet opgenomen hoeft te worden. Welke voorzieningen in die poliklinische afdeling precies bewaard blijven, is nog onbekend.

Het nieuwe ziekenhuis in Roosendaal gaat 200 tot 300 miljoen euro kosten en moet medio 2025 klaar zijn.

Lees ook:

Reageren