Vraagtekens bij salaris directeur en registratie bezoekersaantallen museum Zierikzee

De Schouwse rekenkamercommissie is kritisch over de rol van de directeur van het Stadhuismuseum in Zierikzee. In een rapport worden onder meer vraagtekens gezet bij de constructie waaronder directeur Albert Scheffers werkzaam is. Ook vindt de commissie het opvallend dat de directeur altijd aanwezig is bij vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Directeur Albert Scheffers van het Stadhuismuseum in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Scheffers is niet in loondienst bij het museum maar wordt via zijn eigen B.V. ingehuurd. Dit was volgens het rapport passend toen hij in 2016 begon als interim-directeur, maar nu hij voor langere tijd aanblijft zou een andere constructie beter passen.

Registratie bezoekers niet op orde

De schrijvers van het rapport zijn ook niet helemaal tevreden over de manier waarop de bezoekers worden geregistreerd. Het aantal bezoekers van het museum is gegroeid, maar in de registratie wordt geen onderscheid gemaakt tussen betalende bezoekers en bezoekers die gratis binnen mogen met een museumkaart. Ook mensen die hun museumkaart scannen voor een bezoek aan de Dikke Toren worden meegeteld als bezoeker van het museum.

Hoge loonkosten

In de bevindingen staat ook dat de loonkosten een relatief groot deel van de kosten bedragen. Bijna de helft van het budget gaat daar naartoe. Het salaris van de directeur wordt niet genoemd in het rapport, maar duidelijk is wel dat hier bij de gemeente Schouwen-Duiveland vragen over zijn.

Het Stadhuismuseum in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Volgens het het rapport is er ook veel positiefs gebeurd, sinds het museum in 2016 zelfstandig werd. De financiën zijn op orde en er lijkt sprake van een goede bedrijfsvoering. Ook heeft het museum verschillende reserves en hoefde er geen beroep te worden gedaan op aanvullende subsidies.

Wel krijgt de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland het advies om goed zicht te houden op de besteding van het budget. Het college krijgt onder andere de aanbeveling om beter overleg te voeren met de directie van het museum en toe te zien op prestatieafspraken.

Deel dit artikel:

Reageren