Directe omgeving geëvacueerd na gaslekkage bij Vopak in Vlissingen-Oost

Een sprinkler van het bedrijf werd ingezet om te voorkomen dat het gas zich verspreidde. De gaslekkage zorgde voor stankoverlast, maar leverde geen gevaar op voor de omgeving. Eind van de middag wordt gekeken waar de lekkage zit. Dat gebeurt gecontroleerd, maar er kan stankoverlast ontstaan.
Directe omgeving geëvacueerd na gaslekkage bij Vopak in Vlissingen-Oost
"Zestig mensen zijn uit voorzorg naar veilig gebied gebracht", vertelt woordvoerder Remco Duerink van de veiligheidsregio. "Het gaat om veertig mensen van nabijgelegen schepen en twintig mensen uit een naastgelegen bedrijf." Werknemers van Vopak werden in een gebouw van het bedrijf ondergebracht. Rond 16.30 uur meldde de veiligheidsregio dat bedrijven in de omgeving weer in bedrijf konden gaan.

GRIP2

Omdat het incident effect heeft op een groter gebied - de stank is in het havengebied en tot aan Middelburg te ruiken - werd opgeschaald naar GRIP2. In zo'n situatie wordt een Operationeel Team ingesteld, waarbij één van de aanwezige hulpdiensten de leiding neemt.
Iets na 12.30 uur rukten hulpdiensten uit na de melding van een ongeval met een gevaarlijke stof. Ook de Adviseur Gevaarlijke Stoffen werd opgeroepen. Werkzaamheden bij bedrijven in de buurt van de gaslekkage werden stilgelegd. De brandweer verrichte metingen in de omgeving van het bedrijf. Uit de metingen bleek dat de stof butadieen 'ruim onder de vastgestelde voorlichtingsgrenswaarden zijn gebleven', aldus de veiligheidsregio. De stof zou tot ongeveer 17 kilometer van Vopak te ruiken zijn geweest.
Tankopslagbedrijf Vopak in Vlissingen-Oost heeft een opslagcapaciteit van 169.000 kubieke meter gas. Het slaat vloeibaar gas, lpg en chemische gassen op. Afgelopen november liet het bedrijf nog weten dat de gasopslagcapaciteit met 9.200 kubieke meter wordt uitgebreid. Die uitbreiding moet in het tweede kwartaal van 2020 klaar zijn.
De gaslekkage
De gaslekkage © HV Zeeland