Moet Europa de landbouw 'groener' maken?

Een massale overstap naar biologische landbouw. Het wordt vaak als een oplossing genoemd voor het probleem van de teruglopende biodiversiteit. Maar is het zo simpel? Moet Europa daarin wat betekenen? Bovendien is het nog maar de vraag of boeren, als ze zijn overgestapt, hun biologische producten wel tegen een goede prijs kunnen verkopen.

De biologische fokkerij van René de Wilde in 's-Heer Abtskerke telt zo'n tachtig Aberdeen Angusrunderen. Voorheen was De Wilde 'veehouder gangbare stijl', een aantal jaren geleden schakelde hij over naar biologisch. Een prikkel hierin vormde de ligging van zijn percelen, die zich bevinden tussen die van twee natuurorganisaties. Hij kon zaken doen met Natuurmonumenten. Natuurorganisaties zetten steeds meer op zo'n samenwerking, omdat het goed is voor de natuur.

Geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest

De Wilde: "Zij zijn voorstander van biologisch produceren, en ik kan land van hen pachten tegen een gunstige prijs. Dit maakte het zeker makkelijker voor mij. Zeker tijdens de tweejarige periode van omschakelen. Je mag dan geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruiken; je opbrengst is dan minder dan op de traditionele manier. Terwijl je toch je producten moet verkopen tegen de gangbare prijs. Dat betekent minder opbrengst."

Biologische veehouder De Wilde over biologisch produceren:

Wat De Wilde betreft moet Europa die tweejarige periode compenseren, als prikkel om meer boeren te laten omschakelen. Een echte grootschalige omschakeling naar biologisch is volgens hem niet haalbaar. "In de akkerbouw is dat veel moeilijker dan in de veehouderij.

Voor biologische landbouw is meer land nodig. Bovendien heb je er te maken met meer onkruid en moet je mensen inhuren om dat weg te halen . De consument betaalt dat niet terug in prijs. Dat is nu al niet het geval." Neemt niet weg dat de manier waarop het nu gaat, niet houdbaar is, zegt De Wilde.

Aberdeen Anguskoeien van boer De Wilde (foto: Omroep Zeeland)

Onterecht

Voorzitter Joris Baecke van boerenorganisatie ZLTO vindt het niet terecht dat de landbouw wordt gezien als dé veroorzaker van het biodiversiteitsprobleem. "De landbouw kan mogelijk een factor zijn. Maar andere factoren zoals meer transport, meer industrie, meer reizen, die worden minder genoemd."

Grootschalig omschakelen naar biologisch is ook volgens hem geen optie. "Het gaat hier om duurdere producten en er is maar een beperkte groep consumenten die daar voor wil betalen. Prikkels geven vanuit Europa helpt alleen als er een markt voor is."

ZLTO-voorman Joris Baecke over duurzaam landbouw produceren:

Biologische mest (foto: Omroep Zeeland)

Toch klinkt landelijk de roep om een groenere landbouw steeds luider. Verschillende organisaties pleiten voor een algehele kringlooplandbouw, waarbij bodem en natuur niet onnodig belast worden. Daar zijn volgens hen aangescherpte subsidies vanuit Brussel voor nodig.

'We gebruiken echt niet alleen maar kunstmest'

Volgens Joris Baecke wordt er ook op dit moment in de traditionele landbouw volop natuurvriendelijk gewerkt, bij onder meer bodembewerking, gewasbescherming en bemesting. Biodiversiteit en milieu zijn volgens hem grote thema's binnen zijn achterban. "We gebruiken echt niet alleen maar kunstmest. Kom maar eens kijken wat we doen. En ik roep natuurorganisaties op om met ons samen te werken, bijvoorbeeld als het gaat om insecten te bestrijden met hun natuurlijke vijanden; dan hoeven wij niet meer te spuiten."

Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.

Meer over dit onderwerp:
landbouw biodiversiteit Europese verkiezingen
Deel dit artikel:

Reageren