Brandbrief: Ambulance uit Stavenisse haalt 45-minutennorm niet

Ambulances halen structureel niet de 45-minuten norm vanuit Stavenisse naar het nieuwe ziekenhuis Bravis in Roosendaal. De gemeenteraad van Tholen stuurt een brandbrief. De raad roept het ziekenhuis op de locatiekeuze te 'heroverwegen'.

(foto: Omroep Zeeland)

"Nu [...] blijkt dat ruim 1700 Thoolse inwoners door de beoogde verplaatsing van het ziekenhuis in de praktijk te maken zullen krijgen met een structurele overschrijding van de 45-minutennorm, rest [...] slechts één conclusie: de beoogde locatie Bulkenaar is niet geschikt als toekomstige hoofdlocatie van het Bravis Ziekenhuis", schrijft de voltallige raad aan de ziekenhuisdirectie, "Wij roepen u daarom op om dit voorgenomen besluit te heroverwegen."

Twee redenen waarom de ambulances de 45-minutennorm niet halen

1. De rekenmodellen van het RIVM gaan uit van het geografische middelpunt van het postcodegebied Stavenisse. Dat ligt oostelijk van het dorp. Om het dorp uit te komen zijn meer dan 18 seconden nodig. De ritduur is daarmee langer dan 45 minuten.

2. Bij de berekening van de ritduur is geen rekening gehouden met plannen van de provincie voor twee extra rotondes en vier verkeersdrempels. Dat maakt de ritduur ook langer. In ieder geval langer dan 18 seconden.

De ziekenhuisdirectie heeft bij de keuze voor de nieuwe locatie het criterium van de 45-minutennorm aangehouden. De keuze voor Roosendaal zou binnen die norm liggen, zo berekende het RIVM. De afstand van Stavenisse naar het nieuwe ziekenhuis bedraagt 44,72 minuten. Maar er zijn twee redenen waarom de ambulances vanuit Stavenisse die norm toch niet gaan halen.

"Toen ik deze cijfers zag, dacht ik: zie je nou wel, dit dachten we al!', zegt raadslid Kees Knulst (SGP), "Die geringe marges, die verdampen in de praktijk." Marcel Vercammen (CU) voegt er in het debat aan toe: "Iedere seconde telt, ook voor inwoners van Stavenisse."

Brandbrief van de raad Tholen over de aanrijtijden naar het ziekenhuis Bravis (foto: Omroep Zeeland)

De ziekenhuisdirectie moet terugkomen op het besluit van de locatie Bulkenaar in Roosendaal vindt de raad. De brandbrief is een initiatief van raadslid Kees Knulst en is woensdagavond verstuurd. De raad steunde de brief unaniem.

In een unaniem aangenomen motie roept de raad daarnaast ook het gemeentebestuur op om opnieuw met Bravis in gesprek te gaan, en ook met de ambulancedienst en de wegbeheerders.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren