Zeeland overgeven aan het water is een serieuze optie, zeggen klimaatwetenschappers

Stormachtige wind op de boulevard van Vlissingen
Stormachtige wind op de boulevard van Vlissingen © Kees Marijs uit Arnemuiden
Daarbij is het volgens hen een serieuze optie om de kustlijn op te geven en de lager gelegen gebieden te evacueren. Dat zou betekenen dat grote delen van Zeeland onder het water verdwijnen.

'Niet in de toekomst, maar nu'

"In Nederland wordt te weinig nagedacht over een plan B, voor als de zeespiegel sneller gaat stijgen dan waar we rekening mee houden in het Deltaprogramma", staat in Vrij Nederland. Een maatschappelijk debat hierover ontbreekt, zeggen de deskundigen, terwijl dat wel nodig is omdat er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. "Niet in de toekomst, maar nu."
Als men er wereldwijd niet in slaagt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en het Parijse Klimaatakkoord niet wordt nageleefd, zal de aarde meer opwarmen dan 1,5 of 2 graden. Dat zal ertoe leiden dat de zeespiegel steeds verder zal stijgen. De experts vinden dat er door de politiek onvoldoende wordt nagedacht over de gevolgen van die zeespiegelstijging op de lange termijn.

Zorgen in Zeeland

Ook minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen is van mening dat het lot van Nederland min of meer afhankelijk is van mondiale klimaatafspraken. Dat zei ze tegen de NOS tijdens de laatste internationale klimaatconferentie in Polen. De minister reageerde daarmee op zorgen in Zeeland over de stijgende zeespiegel.
Als de inschatting van de wetenschappers in Vrij Nederland klopt, dat tegen een zeespiegelstijging van meer dan twee meter geen dijkverhoging meer opgewassen is, verdwijnen grote delen van Zeeland onder het water. De blauwe delen van onze provincie in de onderstaande afbeelding zouden dan volgens de wetenschappers opgegeven moeten worden.
De blauwe delen van Zeeland zouden volgens de wetenschappers opgegeven moeten worden
De blauwe delen van Zeeland zouden volgens de wetenschappers opgegeven moeten worden © Omroep Zeeland
Toch vinden de experts dat er door de politiek onvoldoende wordt nagedacht over de gevolgen op lange termijn van zeespiegelstijging. "Voor zover ik weet, wordt er door de overheid voor de lange termijn weinig nagedacht over alternatieven voor het kustbeleid, anders dan het opspuiten van zand en het ophogen van dijken", zegt Caroline Katsman, hoofddocent fysische oceanografie aan de TU Delft.

Versnelling van wereldwijde zeespiegelstijging

De wereldwijde zeespiegelstijging laat sinds een aantal jaren een versnelling zien. Daarop wees ook de Deltacommissaris in een rapport dat een half jaar geleden aan de Tweede Kamer is gestuurd. Dat rapport ging over de gevolgen van zeespiegelstijging voor Nederland.
Waar er nu al wel volop discussie is over klimaatmaatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen, en er ook wordt nagedacht over onze dijken, wordt er volgens de wetenschappers in Vrij Nederland niet gesproken over de spreekwoordelijke olifant in de kamer: de mogelijkheid dat dit samen toch te weinig is.

'Maar het halve verhaal'

"Reductie van de CO2-uitstoot en dijkverhogingen zijn maar het halve verhaal", staat in Vrij Nederland. "De andere waarheid is dat ze ook tezamen op termijn mogelijk ontoereikend zijn om de laaggelegen delen van ons land te behouden."

Lees ook:

<p>Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de <a href="https://www.omroepzeeland.nl/app">Omroep Zeeland app</a> voor <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.omroepzeeland.android&feature=featured-apps">Android</a> of <a href="https://itunes.apple.com/nl/app/omroep-zeeland/id473931082?mt=8">iPhone/iPad</a>.</p>