Wel bouwwerkzaamheden, maar nog geen marinier te bekennen

Zo gaat de nieuwe entree naar Vlissingen eruit zien
De nieuwe rotonde, waar de kranen vandaag op staan, wordt een ingang naar de stad Vlissingen en de marinierskazerne. Er komen nieuwe fietspaden, een fietstunnel en toegangswegen voor nieuw aan te leggen bedrijventerreinen.
De rotonde en de weg naar de marinierskazerne aan de buitenhaven zijn aangepast aan de eisen die defensie stelt. De rotonde is geschikt voor zwaar verkeer en in de plannen zelfs een tiental meter opgeschoven. Zodoende kan de weg naar de marinierskazerne over het dijkje naar de buitenhaven geschikt worden gemaakt voor zwaar materieel transport.
Maandagochtend werd begonnen met de aanleg van de entree
Maandagochtend werd begonnen met de aanleg van de entree © Omroep Zeeland
Op dit moment lopen de onderzoeken naar de nieuwe marinierskazerne nog. Hier zijn nog geen verdere ontwikkelingen, laat Mirjam Jongejan van de gemeente Vlissingen weten. De onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van protesten van de mariniers om naar Vlissingen te komen. De mariniers zien het niet zitten om vanuit Doorn, waar de kazerne nu is, naar Zeeland te verhuizen. Albert Vader, wethouder gemeente Vlissingen: "Deze toegangsweg is voor ons de eerste stap richting de marinierskazerne. Vlissingen is er klaar voor en houdt zich aan haar beloftes. Nu het rijk nog."
Staatssecretaris Visser liet eerder weten dat het minstens 37,5 miljoen euro kost als de verhuizing wordt afgeblazen. Het besluit om de marinierskazerne naar Vlissingen te verplaatsen, is in 2012 genomen.
De stad investeert 4,3 miljoen euro in de nieuwe toegangswegen. 0,9 miljoen euro draagt de provincie bij. Het is een enorme investering voor de armlastige gemeente, waar jaren geld voor opzij is gezet.

Lees ook: