Zeeuws-Vlaamse boeren: 'Tunnel moet tolvrij'

Zeeuws-Vlaamse boeren: 'Tunnel moet tolvrij'
Zeeuws-Vlaamse boeren: 'Tunnel moet tolvrij' © Omroep Zeeland
Zeeuws-Vlaamse boeren: 'Tunnel moet tolvrij'
Bert de Bruyckere (34) uit Aardenburg trekt namens de Zeeuws-Vlaamse afdelingen van de ZLTO de kar voor deze oproep. Hij runt een groot landbouwbedrijf en verbouwt pootaardappelen en houdt vleeskippen. Drie keer per dag komen er vrachtwagens bij hem op het terrein om voer te lossen of kippen te laden. Deze vrachtwagens moeten allemaal door de Westerscheldetunnel.
De boeren vragen nu aandacht voor het probleem. Ze hebben een slechte zomer achter de rug, dus alles waar ze geld mee kunnen besparen is meegenomen. De jonge boer schreef samen met andere boeren uit de regio eerder al een brief aan de politiek:
<p><strong>Brief aan de politiek</strong></p><p>"De Westerscheldetunnel kost Zeeuws-Vlaamse boer een kapitaal. De drie ZLTO-afdelingen in Zeeuws Vlaanderen luiden gezamenlijk de noodklok. Om een vrachtwagen op het agrarisch bedrijf te krijgen dient er hoe dan ook tol betaald te worden. De Westerscheldetunnel brengt hoge kosten voor de transporteurs met zich mee, deze worden doorberekend aan de klanten. Ook de alternatieve route over België kost sinds een aantal jaar geld door de kilometerheffing.</p><p>ZLTO berekende dat een gemiddelde boer in Zeeuws-Vlaanderen dik 10.000 euro tunnelkosten per jaar kwijt is aan de af- en aanvoer van zijn producten. Voor sommige bedrijven lopen deze kosten op tot meer dan 30.000 euro. Zeeuws-Vlaanderen is de enige plek in Nederland waar men tol MOET betalen als er vrachtverkeer naar toe gaat. Zo zijn er duidelijke marktverschillen waarneembaar tussen Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. De Walcherse boer ontvangt duidelijk meer voor zijn stro, uien of mestafname.</p><p>Voor veel transporteurs zijn de tolkosten een duidelijke belemmering. De op Walcheren gevestigde uiensorteerders rijden prijstechnisch net zo makkelijk naar de Flevopolder als dat men naar Zeeuws-Vlaanderen gaat. De drie ZLTO-afdelingen roepen gezamenlijk de politiek op om andermaal actie te ondernemen en de tunnel zo spoedig mogelijk tolvrij te maken en deze concurrentievervalsing tegen te gaan!"</p>
Dat de tarieven volgend jaar omlaag gaan is volgens de boeren niet voldoende: "De ZLTO blijft als insteek houden te pleiten voor een tolvrije tunnel. Het tekort aan geld moet maar uit Den Haag komen!" De brief van de boeren ligt nu bij Provinciale Staten.