Essen in kuststreek tegen de vlakte door ziekte

Een aangetaste es in het Veerse Bos
Een aangetaste es in het Veerse Bos © Omroep Zeeland
Het gaat niet goed met de es. De schimmel die essentaksterfte veroorzaakt, verspreidt zich makkelijk door de lucht. Met name in gebieden in Noord-Nederland, de polders en Zuid-Holland is het een groot probleem. In Zeeland zijn in alle gebieden waar essen staan bekeken en bij een groot aantal is inderdaad de ziekte geconstateerd.
<p>Essentaksterfte wordt veroorzaakt door de invasieve schimmel vals essenvlieskelkje begint nadat er sporen op het blad zijn terecht gekomen. Snel hierna treedt er verwelking op van het blad. Via de bladsteel komt de schimmel terecht in de twijg te herkennen aan een donkere verkleuring van de bast. Scheuten kunnen hierdoor snel afsterven en er treden verwondingen op in oude takken. Op dit moment is er nog geen adequate oplossing om de ziekte te bestrijden.</p>
Door de werkzaamheden zullen bepaalde delen van de bossen tijdelijk voor het publiek worden afgesloten. Dit zal met borden worden aangegeven. Staatsbosbeheer meldt dat op termijn bomen zullen worden teruggeplant, maar dat het landschap door al het rooien ingrijpend zal veranderen.